Screenshot 2021-02-28 151733

’Zelfs na je dood betaal je nog’

Weduwnaar Wout Goudappel vindt dat de gemeente geen geld mag innen, als een inwoner overleden is.

REPORTAGE In Den Helder moet je over het lopende jaar gewoon afvalstoffenheffing betalen

Ook als je dood bent, moet je in Den Helder over het lopende jaar gewoon afvalstoffenheffing betalen. Diefstal, zegt weduwnaar Wout Goudappel. De gemeenteraad moet burgemeester en wethouders opdragen om dat te veranderen, vindt raadslid Danielle Pater van Beter voor Den Helder.

“Mij gaat het om het onrecht. Steeds meer lokale lasten gaan omhoog.”

DEN HELDER In juni vorig jaar verloor Wout Goudappel zijn echtgenote Thea. ,,Dit jaar viel mij op dat ik voor een eenpersoonshuishouden afvalstoffenheffing moet betalen. Over heel vorig jaar heb ik voor een meerpersoonshuishouden betaald, terwijl mijn vrouw in juni overleden is. Dat betekent dat ik iets meer dan 106 euro te veel heb betaald. Dat klopt niet.’’

Navraag bij de gemeente leerde hem dat de peildatum voor het vaststellen van de afvalstoffenheffing 1 januari is. Cocensus int voor veertien gemeenten, waaronder Den Helder, de lokale belastingen. De andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland zitten niet bij Cocensus.

Op de website van Cocensus staat dat een wijziging in de gezinssamenstelling in de loop van een jaar niet leidt tot vermindering van de aanslag. Opmerkelijk is dat de gemeente Beverwijk dat wel doet. Wout Goudappel: ,,Beverwijk is de enige gemeente die dat doet, hoorde ik van Cocensus.’’

De oud-marineman vindt dat de gemeente Den Helder dit beleid moet wijzigen. ,,Dit jaar moet een tweepersoonshuishouden 573 euro afvalstoffenheffing betalen. Als iemand in februari door overlijden of scheiding alleen komt te staan, moet dat bedrag gewoon betaald worden. Voor dat jaar betaal je dan 239 euro te veel. Dat is eigenlijk diefstal en dat mag niet.’’

Hij pleit niet voor zichzelf, benadrukt Goudappel. ,,Dat bedrag van vorig jaar heb ik toch al afgeschreven. Mij gaat het om het onrecht. Steeds meer lokale lasten gaan omhoog. Alles wordt duurder. Maar pensioenen zijn al jaren op hetzelfde niveau. Veel mensen komen bij de voedselbank terecht.’’

De Nieuwedieper zegt een aantal oppositiefracties te hebben benaderd over wat hij heeft ontdekt. ,,Ze vielen allemaal van hun stoel af. Niemand wist dat dit hier speelt.’’

Aanpassen

Danielle Pater van Beter voor Den Helder zegt dat haar fractie een motie heeft voorbereid. ,,Met Gemeentebelangen samen. De motie wordt in de vergadering van 6 april ingediend. Onze fractie vindt het onterecht dat voor een heel kalenderjaar afvalstoffen moet worden betaald, terwijl er soms geen sprake meer is van een meerpersoonshuishouden. Bijvoorbeeld als een partner komt te overlijden. De aanslag moet dan worden aangepast.’’

Senioren Actief heeft over hetzelfde onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *