’Wouters moet opstappen’

POLITIEK Senioren Actief is het vertrouwen kwijt in wethouder

Wethouder Michiel Wouters van Den Helder moet opstappen. Dat stelt de raadsfractie Senioren Actief. ,,Er is informatie achtergehouden over het stadhuisplan, en dat is een doodzonde.”

’Er is informatie achtergehouden over stadhuisplan’

Hans Brandsma

DEN HELDER Senioren Actief en Behoorlijk Bestuur hebben raadsvragen gesteld over de planschadeovereenkomst die is gesloten tussen ontwikkelbedrijf Zeestad en de gemeente Den Helder. Gebouw 72, onderdeel van het nieuwe stadhuisplan op de Oude Rijkswerf, zou hoger worden dan is toegestaan.

,,Het college en gemeenteraadsleden van de coalitie hebben tot nu toe steeds volgehouden dat het stadhuisplan past binnen het bestemmingsplan’’, aldus Carla van Driesten van Senioren Actief.

,,De omgevingsvergunning is in december 2020 aangevraagd en naar verluidt is dit plan in strijd met het bestemmingsplan, dat erkennen nu ook het college en Zeestad. De gemeenteraad is ondanks de vele vragen vanuit de oppositie hierover op het verkeerde been gezet. De juiste informatie is achterwege gebleven en dit is een doodzonde.’’

Van Driesten en haar collega Marinus Vermooten vinden dat verantwoordelijk wethouder Wouters zijn conclusies moet trekken en opstappen. ,,De oppositie in de raad kan hierdoor het raadswerk niet naar behoren doen. Hiervoor zou de desbetreffende wethouder zijn consequenties moeten nemen.”

,,Het liefst hadden wij ook een dezer dagen ook een extra raadsvergadering belegd, maar daarvoor hadden we steun van minimaal zeven raadsleden moeten hebben. Ook door het korte reces bleek dat te moeilijk.’’

Wat Van Driesten vooral steekt is dat Wouters tijdens de ingelaste raadsvergadering van 31 maart geen open kaart heeft gespeeld. ,,De planschadeovereenkomst bleek al op 9 maart getekend. Als de wethouder een gentleman was geweest, had hij dat op zijn minst kunnen melden dat het was gebeurd. Dat heeft hij niet gedaan en daar zijn wij erg teleurgesteld over. Voor de eerstkomende raadsvergadering van 25 mei bereiden wij een motie van wantrouwen voor. Het stadhuis zal er wel komen gezien de raadsmeerderheid die zich daarvoor heeft afgetekend, maar via de raadsvragen willen we duidelijkheid over het rookgordijn dat rond het bestemmingsplan is opgetrokken. De wethouder heeft keer op keer niet de waarheid verteld. Wij willen graag de gespreksverslagen inzien. Raadsleden hebben het recht de niet-openbare collegebesluiten met bijbehorende besluiten te bekijken.’’

Zeestad kreeg van de gemeente de opdracht het stadhuis te bouwen in de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Daar heeft het ontwikkelbedrijf een omgevingsvergunning voor nodig. Die is in december vorig jaar aangevraagd. Het plan zou in strijd zijn met het bestemmingsplan, erkennen het college en Zeestad in een planschadeovereenkomst.

De verbouwing betekent dat Gebouw 72 hoger wordt dan mag. In de overeenkomst staat dat de omgevingsvergunning daarom geweigerd moet worden, tenzij de gemeente meewerkt aan een afwijking van het bestemmingsplan. Het college wil dat ook doen, maar dat kan leiden tot planschadeclaims.

Zaterdag liet Leo van Esdonk namens Behoorlijk Bestuur al weten dat Wouters een politieke doodzonde had begaan. ,,De raad is niet geïnformeerd, dat is onfatsoenlijk bestuur. Bovendien heeft de wethouder keer op keer niet de waarheid niet verteld.’’ Na beantwoording van vragen besluit zijn partij over de motie van wantrouwen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *