timorpark

Wat mag hier nou de hond?

Voorzitter Lub Nieuwenhuis van Blaffend Protest, dinsdagmiddag rond 13.00 uur bij het verbodsbord. Anderhalf uur later was het bord weg.

FOTO MEDIAHUIS❮❯

REPORTAGE Timorpark is voor hondenbezitters één grote puzzel

Het Timorpark is voor hondenbaasjes één grote puzzel. Zij weten niet waar de honden aangelijnd moeten zijn en waar niet. Tot overmaat van ramp staan er verbodsbordjes op plekken waar volgens de gemeentelijke website wél honden zijn toegestaan.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Stónden. De verbodsbordjes rond het grasveld waar de muziektent staat stonden er dinsdagmiddag om 12.57 uur nog. Om 14.30 uur waren zij weg.

Een rare situatie deed zich ook voor bij de Beweegtuin in het Timorpark, zegt VVD’er Rogier Bruin die bij de verantwoordelijke ambtenaar aan de bel had getrokken. ,,Volgens de kaart is alleen de plek van die toestellen verboden voor honden. Maar om het complete veld stonden verbodsborden.’’

Tot blijdschap van het VVD-raadslid heeft de gemeente snel gereageerd. Maar het gaat hem nog niet ver genoeg. ,,Wij vinden dat voor hondenbezitters duidelijk moet zijn waar zij hun hond moeten aanlijnen en waar dat niet hoeft. Nu mag je aan de ene kant van het looppad wél met je hond komen, maar aan de andere kant niet. Waarom dat niet mag, is mij niet duidelijk. Wij vinden dat je in het hele park met je hond moet kunnen komen.’’

Het balletje kwam eind vorige week aan het rollen door een bericht in de krant naar aanleiding van een voorgestelde wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening. Burgemeester en wethouders hadden de gemeenteraad voorgesteld om de aanlijnplicht op de weg te wijzigen in ’op een openbare plaats’. Daardoor leek het even alsof die plicht ook zou gaan gelden in de huidige losloopgebieden in parken en plantsoenen binnen de bebouwde kom. ,,Dat bericht heeft voor veel onrust onder hondenbezitters geleid’’, zegt Bruin. ,,Bij de uitleg over de voorgestelde wijziging had het college gewoon even moeten toevoegen dat er niets verandert aan de losloopgebieden.’’

Te veel bordjes

In gesprekken die Bruin naar aanleiding van het artikel met hondenbezitters voerde, bleek dat zij niet goed weten waar de losloopgebieden liggen. ,,Die borden zijn weggehaald, omdat de gemeente vond dat er te veel bordjes in het straatbeeld waren. Onder andere bij de ingangen van het Timorpark. Maar daardoor is het veel te onduidelijk geworden. De groene borden moeten dus terug.’’

Verwijzen naar een plattegrond op de gemeentelijke website is volgens Bruin niet goed. ,,Tot twee jaar terug kon je die informatie terugvinden in de gemeentegids. Nu moet je dus op de website kijken. Niet iedereen heeft toegang tot internet. En mensen die van buiten komen, gaan niet eerst de website checken.’’

De informatie op de website klopte in elk geval tot dinsdag 12.57 uur niet, zegt hij. Toen poseerde voorzitter Lub Nieuwenhuis van belangenvereniging Blaffend Protest bij een van de verbodsbordjes. Hoewel de bordjes aangaven dat honden daar niet zijn toegestaan, staat op de gemeentelijke plattegrond dat het wel degelijk mag. ,,De informatie op de website moet kloppen met hoe het er in werkelijkheid uitziet’’, vindt Bruin. Hij is daarom blij dat de bordjes zijn verwijderd. ,,Nu klopt het.’’

Eén regime

Wat wel moet gebeuren, vindt hij, is dat voor het hele park één regime moet gelden. ,,Aan de ene kant van het pad hoeft de hond niet te worden aangelijnd, aan de andere kant wel. Vertel mij waarom. Het is toch raar? Het moet duidelijk zijn voor hondenbezitters.’’

Voor diverse hondenbaasjes die hij in het park aanspreekt is het niet duidelijk. Sommigen denken het te weten, maar blijken het aan het verkeerde eind te hebben. Oud-burgemeester Jeroen Staatsen maakt een wandeling met Duuk, een acht jaar oude labrador. ,,Hij is hier altijd aangelijnd. Ik ging ervan uit dat hier overal een aanlijnplicht geldt.’’

Als Rogier Bruin heeft uitgelegd hoe het zit, zegt Staatsen: ,,Het systeem moet voor iedereen duidelijk zijn, anders is het niet te handhaven.’’

Lub Nieuwenhuis is voorzitter van Blaffend Protest, een vereniging die de belangen van hondenbezitters behartigt. Hij vindt dat de voorgestelde wijzigingen in de APV van tafel moeten. ,,De basisregel is nu dat de hond aangelijnd moet zijn op de weg. Die verandert. Het college wil dat wijzigen. Honden zouden moeten worden aangelijnd op openbare plaatsen, zoals parken en plantsoenen. Dat betekent dat de basis voor het loslopen in het Timorpark vervalt. Dan moet je aangeven dat het hier wél mag. Dat is een wezenlijke verandering.’’

Maar er verandert verder niets, zegt de gemeente. De losloopgebieden blijven gehandhaafd. Nieuwenhuis denkt dat de gemeente er juridisch te makkelijk mee omspringt.

Elk toegang

,,Vroeger stond bij elke toegang tot het park een bord waarop stond ’losloopterrein’. Bij het veldje van de muziektent stonden verbodsborden. Voor de rest mocht je hond overal loslopen. Die borden met ’losloopterrein’ zijn allemaal weggehaald. In principe is de situatie daardoor al gewijzigd. Als ook de regel in de APV wordt gewijzigd, moet je hond op de verharde paden in het park dus aangelijnd zijn. Als je dat niet doet, kun je een bekeuring krijgen. Die kun je dan aanvechten. Maar je zit dan in een traject waarin je juridisch moet aanvechten wat met die borden geregeld was.’’

Het wordt hondenbezitters allemaal een beetje veel, zegt hij: borden weg, geen hondenpoep-plattegronden meer in de gemeentegids en nu een dreigende verandering in de APV. ,,Dan beginnen bij mij rode lampjes te branden. De gemeente zegt: ’er verandert niks’. Dat is juridisch gezien natuurlijk onzin. Ik vrees dat de gemeente het aantal losloopgebieden wil inperken.’’ Rogier Bruin: ,,Die vrees is onterecht. De losloopgebieden worden absoluut niet ingeperkt.’’

Hoe de gemeente de achterdocht van Blaffend Protest kan wegnemen? Nieuwenhuis: ,,Die bordjes weer neerzetten. Hebben diverse fracties ook voor gepleit in de commissievergadering van maandagavond. Ben ik het hartgrondig mee eens.’’

Bij mij gingen rode lampjes branden

Te ingrijpend

Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties vindt de voorgestelde wijzigingen in de APV te ingrijpend zijn om behandeling in de raadsvergadering van 6 april te rechtvaardigen. In het najaar wordt de draad weer opgepakt.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *