Inflatable_rescue-825x510

VVD wil weten hoe het straks zit met de strandveiligheid in gemeente

DEN HELDERNu de samenwerking tussen de Stichting Strandexploitatie en de Reddingsbrigade is beëindigd, wil de VVD-fractie weten hoe de veiligheid op het strand nu wordt gewaarborgd.

De stichting strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft de samenwerking beëindigd, omdat de Reddingsbrigade voor haar inzet en materiaal een bedrag van 34.000 euro vergoed wilde. De SSN zegt een dergelijk bedrag niet te kunnen betalen en ook niet te kunnen verantwoorden aan de gemeente die SSN subsidie verstrekt. De SSN gaat nu zelf strandwachten opleiden, iets wat voorheen de Reddingsbrigade deed.

De gemeenteraadsfractie van de VVD wil van burgemeester en wethouders weten hoe de SSN de opleidingen van de strandwachten gaat voortzetten. „Is deze gelijk aan de standaard die de Reddingsbrigade gebruikt?” De VVD wil ook weten wat de financiële consequenties zijn nu de samenwerking is gestopt: „Moet SSN nu extra investeren in opleidingen en materiaal? Zo ja, om welk bedrag gaat dat dan?”

Ook het wegvallen van de strandambulance – die de gemeente in 2019 schonk aan de reddingsbrigade – en andere materialen, baart de VVD zorgen.

„Wat gaat er gebeuren met deze spullen nu de samenwerking is stopgezet? En hoe gaat de SSN het wegvallen van de strandambulance opvangen?” Voorts vraagt de fractie zich af of een alternatief voor de strandambulance voldoet aan de eisen die worden gesteld aan arbeidsomstandigheden, zorg en hygiëne. „Wordt ook voldaan aan de eisen die gesteld worden aan ambulancepersoneel?”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *