am1.kooyhaven.nrc_

Van huidige situatie Kooyhaven ’wordt niemand blij’

Winnie van Galen

DEN HELDERMieke Ligthart uit Den Helder is de nieuwe voorzitter van de bewonerscommissie Kooyhaven. Met Port of Den Helder voert deze commissie gesprekken over een mogelijke invulling van Kooyhaven.

Dit in 2017 aangelegde bedrijventerrein op de grens van Hollands Kroon en Den Helder ligt tot op heden braak. De afgelopen jaren hebben zich wel bedrijven gemeld, maar de regels over hetgeen er aan activiteiten is toegestaan, hebben ontwikkelingen tegengehouden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant dat onder meer door de toenmalige bewonerscommissie en de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon is ondertekend. Dat resultaat was voor de commissie aanleiding zichzelf op te heffen.

Port of Den Helder (Podh) die eigenaar is van Kooyhaven ziet met lede ogen aan dat er in Kooyhaven niets gebeurt en wil de gestrande ontwikkelingen met het oprekken van de afspraken graag vlot trekken.

In augustus vorig jaar nodigde Podh bewoners uit over de kwestie te praten. Daarbij gaf directeur Jacoba Bolderheij aan dat Podh met een plan van aanpak komt na de vragen en opmerkingen van bewoners te hebben geïnventariseerd. Met daarbij het verzoek aan de aanwezigen de opgeheven bewonerscommissie nieuw leven in te blazen. Zonder gesprekspartner is het lastig overleggen, gaf Bolderheij hiermee aan. Staande de bijeenkomst was die animo er nog niet, maar inmiddels is de bewonerscommissie in ere hersteld, met vier leden die er vroeger inzaten, D. Hoogsteder uit Den Helder als nieuwkomer en Ligthart als voorzitter.

Bollenland

Ligthart: ,,Tijdens een bijeenkomst over Kooyhaven in Breezand zo’n acht jaar geleden zei ik het vreemd te vinden dat er alleen inwoners uit Breezand in de commissie zaten. Waarom geen vertegenwoordiger uit Den Helder, vroeg ik. Je snapt natuurlijk dat zo’n opmerking verplichtingen schept, vanaf toen kwam ik er in.’’

Ligthart woont sinds 46 jaar op buurtschap De Kooy dat, slechts gescheiden door het Noordhollands Kanaal, zowat grenst aan Kooyhaven. Toen Ligthart er kwam wonen was Kooyhaven bollenland.

De bewonerscommissie heeft inmiddels twee keer een gesprek met Podh gevoerd.

De standpunten tussen beide partijen ’liggen mijlenver uit elkaar’, aldus Ligthart en hoe het verder gaat ’zullen nieuwe gesprekken uitwijzen.’

,,We zijn het over een ding eens en dat is dat beide partijen goede ontwikkelingen op Kooyhaven willen. Dit houdt in dat we voor de komst van bedrijven zijn die de omgeving niet zwaar belasten. We willen allemaal dat er iets gebeurt. Van de huidige situatie wordt niemand blij.’’

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *