functie

Gerard

van essen

Ik ben op 30 mei 1948 in Den Helder geboren.

Na het lyceum ging ik naar de pedagogisch academie, die toen nog in Den Helder aan het Molenplein gehuisvest was. Ik behaalde mijn akte als volledig bevoegd onderwijzer, werd benoemd als leraar aan de leao en besloot met een studie Nederlandse taal en literatuur te beginnen. Nadat ik 15 jaar met veel plezier op de van Riebeeckschool had lesgegeven, begon ik met mijn particuliere school H.O.I. Voor deze school wist ik Rijkserkenning te verkrijgen en dit instituut voor secretaresse- en managementopleidingen ontwikkelde zich stormachtig en ik opende ook een vestiging in Alkmaar.

Ook begon ik met het fitnesscentrum Studio Nice , dat binnen een paar jaar uitgroeide tot een van de grootste fitnesscentra in de Noordkop. Ik 2008 dacht ik, dat ik het wat rustiger aan wilde doen en daarom werd het fitnesscentrum verkocht. Wel bleef en ben ik nog steeds actief als leraar Nederlands voor immigranten die het Inburgeringsdiploma willen behalen.

 

Wat heb ik zoal nog meer gedaan.

Ik ben rijksgecommitteerde voor de staatsexamens geweest, voorzitter van de commissie van beroep voor de examens van het voortgezet onderwijs in Den Helder, voorzitter van H.R.C en kortstondig voorzitter van het professionele herenbasketbal.

Daarnaast heb ik ook een jaar lang taaltrainingen gegeven aan de ambtenaren van de gemeente Den Helder.

 

En dan nu de politiek.

Ik voelde mij altijd erg betrokken bij alle ontwikkelingen binnen onze fraaie gemeente en besloot daarom mij aan te melden bij Senioren Actief. Sinds augustus 2020 ben ik voorzitter en raadscommissielid van deze partij.. De partij staat voor eerlijkheid en. transparantie . Deze partij probeert oprecht dat wat de burger van Den Helder wil, herkenbaar in het programma en in een actief politiek beleid te vertalen.

 

Met uw stem en steun kunnen wij als actieve partij een positieve invloed uitoefenen op het gemeentebeleid.