wmo taxi

Eigen bijdrage Wmo-taxi goedgekeurd, evaluatie volgt

E-mail – Gerard van Essen – Outlook

DEN HELDERWie vanaf 1 maart met de Wmo-taxi reist, moet een eigen bijdrage van een euro per rit betalen.

PvdA: bijdrage Wmo-taxi naar draagkracht

Tegenstanders van de maatregel hebben maandagavond in de gemeenteraad tevergeefs geprobeerd de eigen bijdrage te schrappen. Van de 29 aanwezige raadsleden stemden twintig tegen het schrappen van de eigen bijdrage.

Omdat geen streep is gezet door de eigen bijdrage, stemden de negen voorstanders daarvan tegen de verordening waarin is opgenomen dat per rit een euro moet worden betaald. Vooral vanuit de oppositie bestaat weerstand tegen de eigen bijdrage.

Het zou onrechtvaardig zijn, tot onnodig veel werk voor ambtenaren leiden en kwetsbare mensen treffen.

Maar volgens wethouder Tjitske Biersteker maken ook inwoners met een goed gevulde portemonnee gebruik van de Wmo-taxi.

Het schrappen van de eigen bijdrage zou tot een begrotingstekort leiden, waarschuwde de wethouder. Zij denkt dat het controleren van de ritgegevens en het innen van de eigen bijdrage niet tot veel meer werk voor ambtenaren leidt.

Ook coalitiepartijen zaten met de eigen bijdrage in hun maag, erkenden zij.

Een motie van het CDA trok hen over de streep. CDA wil voor het zomerreces een evaluatie zien van de eigen bijdrage: wie gebruikt het, haken gebruikers af, wat zijn de kosten en baten.

Die evaluatie komt er, zegt de wethouder. PvdA vindt dat de Wmo-taxi voor minima gratis moet zijn. Wie meer te besteden heeft, moet volgens de sociaaldemocraten ook meer voor die ritten betalen.