’Streep door hotelplan’

POLITIEK Stadspartij: plan De Kleine Werf is’ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’

De Stadspartij neemt coalitiegenoten die achter plan De Kleine Werf op Willemsoord staan de maat. De fractie vindt ’het stapelen van projecten en het activeren van plannen zonder enige vorm van inspraak ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’.

Plan moet zeker twee jaar in de vriezer om horeca de tijd te geven om te herstellen van coronacrisis

Motie

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 mei probeert de Stadspartij met een motie voorlopig een streep door hotelplan De Kleine Werf te halen.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Ontwikkelbedrijf Zeestad heeft een plan gemaakt voor een kleine honderd hotelkamers op Willemsoord en diverse nieuwe horecagelegenheden. Bouwbedrijf A. Tuin moet het plan tot leven wekken en zegt al diverse gegadigden te hebben.

Willemsoord moet een bruisend stadsdeel worden, heeft de gemeenteraad jaren geleden bepaald. Diverse coalitiefracties vinden dat de huidige gemeenteraad zich niet moet bemoeien met plannen die voor dat terrein worden ontwikkeld, zolang die passen binnen de kaders die door indertijd zijn vastgesteld.

Coalitieakkoord

Stadspartij is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen herinnert zijn coalitiegenoten (Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU) aan het coalitieakkoord.

Daarin staat dat de zogenoemde verbonden partijen te veel zijn weggedreven van de gemeente. Daardoor ontbreekt het aan transparantie en kalft ook het draagvlak af voor het in principe goede werk dat zij doen. Daar moet verandering in komen, vonden de partijen in 2018.

Dat staat haaks op wat er nu gebeurt, vindt de Stadspartij. Van Dongen vraagt zich af wanneer de raad, bewoners, horecaondernemers en hoteliers de mogelijkheid krijgen tot daadwerkelijke inspraak op deze plannen.

Totaal onbegrijpelijk

De fractie vindt het ’totaal onbegrijpelijk’ dat voorstanders in de raad zich nu ’verstoppen achter Zeestad, halve waarheden, onderzoeken die wij tot op heden nog niet hebben mogen ontvangen, en de zogenoemde marktwerking die niet tegen te houden zou zijn, omdat het plan past binnen het bestemmingsplan’.

Van Dongen verwijt de voorstanders van het plan in de gemeenteraad een ’gebrek aan empathisch vermogen richting Helderse ondernemers, die met alles wat zij in zich hebben hun bedrijf overeind proberen te houden in deze covid-crisis’

Stadspartij vindt dat er op Willemsoord geen plaats is voor een stadhuis én De Kleine Werf, omdat Willemsoord de verkeersdruk niet aan kan. Van Dongen snapt niet dat voorstanders van het plan dat aspect negeren, terwijl het in de stadhuisdiscussie al als pijnpunt wordt ervaren. De fractie voorziet dat uitvoering van het hotelplan ten koste zal gaan van toeristische historische evenementen in de buitenruimte op Willemsoord en de nachtrust van omwonenden.

De fractie verwacht dat Helderse ondernemers zeker twee jaar nodig hebben om zich te herstellen van de klappen die zij door de coronacrisis hebben moeten incasseren. Zeestad moet worden opgedragen direct te stoppen met de ontwikkeling van De Kleine Werf. Ook mag het ontwikkelbedrijf wat de Stadspartij betreft geen onomkeerbare besluiten nemen met betrekking tot dit plan, zeker niet tot de Helderse ondernemers zich hebben hersteld.

De tussenliggende tijd moet wat de fractie betreft worden besteed aan overleg met alle betrokkenen en tot het maken van weloverwogen afspraken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

’Markt bepaalt of een hotel levensvatbaar is’

Hotel De Kleine Werf moet pal naast dok 2 op Willemsoord worden gebouwd.

FOTO GEORGE STOEKENBROEK❮❯

POLITIEK Verdeeldheid in coalitie en oppositie over plan

Heeft het plan voor een hotel en meer horecafaciliteiten op Willemsoord een toekomst? Binnen de coalitie én binnen de oppositie bestaat daar geen concensus over. ,,De markt bepaalt of een hotel wel of niet levensvatbaar is’’, zegt fractievoorziter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

Delano Weltevreden

DEN HELDER In de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen bleek afgelopen maandag dat CDA en D66 zich zorgen maken om de consequenties die een hotel naast dok 2 heeft voor scheepswerk in dat dok.

Een rondgang langs alle fractievoorzitters leert dat het nog lang niet zeker is of de gemeenteraad dwars voor het plan gaat liggen. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA, coalitie): ,,Het is belangrijk om te kijken hoe we de postzegel invullen. Waarbij we accepteren dat we niet álles kunnen bewerkstelligen. De raad heeft zelf de opdracht gegeven deze ontwikkelingen mogelijk te maken, maar het is goed om alle opties nog eens te bekijken. Wat die opties zijn moeten we nog bezien. Zonder vooruit te lopen op wat het beste is, is het goed om die opties nog eens goed te bespreken.’’

Wat fractievoorzitter Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder, coalitie) betreft is het een uitgemaakte zaak: ,,Een hotel kan tussen de 50 en de 100 banen opleveren, dat ligt natuurlijk aan de grootte van dat hotel. We leven gelukkig niet in een communistische staat, dus gaat de markt er over of een hotel wel of niet levensvatbaar is. Wij zijn voor de vrije-marktwerking op dit gebied. In die werking worden ook de meeste banen gecreëerd in en voor onze stad. Zolang er geen gemeenschapsgelden in dat hotel worden gestoken is Beter voor Den Helder voorstander van de vrije-markt en dus voorstander van de vestiging van een hotel. Wij staan hierin lijnrecht tegenover de extreem-linkse partijen in de raad.’’

Zijspoor

Dat plan moet worden tegengehouden, vindt Carla van Driesten (Senioren Actief, oppositie): ,, Waar gaan wij nou voor: toerisme of werkgelegenheid? Er is in onze ogen al genoeg horeca. Wij vinden het heel erg dat niet is overlegd met de horeca. Wij hebben over deze kwestie vragen gesteld aan het college. Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden.’’

Stadspartij Den Helder (coalitie) heeft zich al veel eerder kritisch uitgelaten over de plannen voor meer horeca op Willemsoord, roept fractievoorzitter Harrie van Dongen in herinnering: ,,Het echte probleem op Willemsoord wordt niet het stadhuis, maar De Kleine Werf. Met de komst van een short stay hotel en nog meer horeca in deze hoek is het vragen om problemen. De verkeersdruk zal onacceptabel hoog worden. En niemand zit te wachten op meer horeca, want de spoeling wordt dan wel heel dun.’’

Stadhuis

De raad zal moeten kiezen tussen het stadhuis en De Kleine Werf, vindt Van Dongen: ,,Je kunt het niet allebei realiseren op Willemsoord. Het is onverantwoord en ondoordacht. Het stadhuis was wat ons betreft echt de limiet voor de verkeersdruk op Willemsoord. Wij zijn dan ook heel erg benieuwd op welke onderzoeken de heer Vreugdenhil (directeur Zeestad, red.) zich baseert.’’

Onderdeel van het plan is de verplaatsing van de pinas, het scheepswrak in een glazen gebouw. ,,Daar zijn wij absoluut tegen, want het brengt alleen maar onnodige kosten met zich mee. Het bevreemdt ons dat mensen zich daar nu pas zorgen over maken, want dit wordt het echte probleem voor Willemsoord. En het speelt al een hele tijd.’’

GroenLinks (oppositie) vindt ook dat het plan in de prullenbak mag: ,,Willemsoord moet zijn nautische uitstraling houden en we vinden een hotel geen goede toevoeging’’, zegt fractievoorzitter Marije Boessenkool. ,,Het lijkt erop dat er maar zoveel mogelijk wordt gebouwd op Willemsoord om geld te verdienen, dus dat de belangen van Zeestad en projectontwikkelaars groter zijn dan de belangen van de stad. Volgens GroenLinks zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden in Den Helder. En ook al is een hotel geen zogenaamd ’geluidsgevoelig object’, zijn we toch bang dat het de nautische werkgelegenheid in de weg gaat staan. Bovendien vragen we ons af hoe vaak één parkeerplaats toegewezen kan worden aan verschillende gebouwen en functies.’’

D66 (oppositie) is fel tegenstander van het plan, vertelt fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Zoveel horeca erbij en het hotel: dat kan niet in dat gebied! Er is de eerstkomende jaren sowieso geen ruimte in Den Helder voor een nieuw hotel. De naam De Kleine Werf is ook misleidend. Het poogt aan te sluiten bij de gekaapte naam Nautisch Kwartier, maar het heeft nautisch geen enkele waarde.’’

Binnen bestemmingsplan

,,Als het binnen het bestemmingsplan blijft en als er ondernemers voor zijn kan het ontwikkeld worden’’, zegt fractievoorzitter Pieter Blank van PvdA (coalitie). ,,Willemsoord ondergaat een grote verandering: van een industrieel werfgebied naar een open stadsdeel behorend tot de binnenstad van onze stad aan zee. Door al die veranderingen wordt onze stad steeds aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. En dat is weer goed voor de verbreding van onze werkgelegenheid. Meer dan noodzakelijk. We hebben nieuw werk nodig in onze stad. Als door meer bezoekers en toeristen meer hotelruimte nodig is, dan is dat op Willemsoord mogelijk. Zo is dat ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Maar dan moet er zich wel een marktpartij aanbieden. De gemeente of Willemsoord ontwikkelen zelf niet.’’

Scheepswerf Damen Schipyards Den Helder voert scheepswerk uit in dok 2, het hotel moet daar pal naast komen.

Blank is voorstander van het verplaatsen van die werfactiviteiten naar de Nieuwe Haven of Harssens. ,,Op grotere afstand van de bewoonde stad. Daarom is ook de marine daar. Maar dan moeten bedrijven mee durven te financieren. Er ligt dan een mooie toekomst voor ze klaar. Maar ik hoor hen er te weinig over. Pak die kans, zou ik zeggen. Anders springen wellicht anderen in dat gat. Op Willemsoord en langs de binnenhaven is er geen echte toekomst meer voor ze. En dok 2 kan dan door de museumhaven worden gebruikt voor kleinere activiteiten zoals bijvoorbeeld inspecties. Leuk voor bewoners, toeristen en hotelgasten om er van dichtbij van te genieten.’’

PVV (oppositie) zit op de lijn van Beter voor Den Helder, blijkt uit het verhaal van fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,De PVV is zeker voorstander van een viersterrenhotel op Willemsoord. Het past ook bijzonder goed in de verdere ontwikkeling van Den Helder en het toerisme. Wij zijn op dit gebied ook voor de vrije marktwerking: ondernemers vrij baan geven staat voorop. Er moeten echter geen aanzienlijke kosten komen waar de gemeente mogelijk voor opdraait. Belangrijk vinden wij ook dat een dergelijke onderneming aardig wat extra werkgelegenheid kan opleveren en dat kan Den Helder wel gebruiken. Zeker in de coronacrisis en erna is dat van het grootste belang.’’

Oppositiepartij Gemeentebelangen heeft een dubbel gevoel bij het plan De Kleine werf, zegt fractievoorzitter Nancy List: ,,Op de illustratie lijkt het een mooi plan. Maar Willemsoord is nou niet bepaald een enorm terrein te noemen. De plannen zoals de heer Vreugdenhil die presenteerde, zijn niet realistisch op Willemsoord. Het lijkt er op dat Willemsoord helemaal volgepropt wordt. En dan ook nog een stadshuis? Zoals bekend vindt GemeenteBelangen dat nog steeds een slecht plan.’’

Koesteren

Maar een hotel met 55 kamers en een short-stay-faciliteit vindt zij wel nodig in Den Helder. ,,Horecagelegenheden/restaurants zijn er ruim voldoende. Daarnaast moeten wij de horecaondernemers die wij nu in Den Helder hebben koesteren. Zij hebben het al zwaar te verduren in dit corona tijdperk. Er zijn in de gemeente andere plekken te vinden voor een hotel en een short stay accommodatie. Het aantrekken van toeristen is van groot belang. We hebben die faciliteiten nodig om toeristen in Den Helder te houden en meer werkgelegenheid te creëren. Maar niet op de oude rijkswerf. Die wordt al meer dan genoeg volgeplempt.’’

Behoorlijk Bestuur (oppositie) is ook tegen, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: ,,Als dit doorgaat, kun je dok 2 opdoeken. Een hotel naast het dok betekent het eind van de nautische werkzaamheden. We hebben op Willemsoord al de camperplaatsen en een bed & breakfast. Hoeveel short stay wil je daar hebben? Hotels hebben we ook voldoende. Laten we er maar eerst voor zorgen dat die vol komen in plaats van dat we iets nieuws bedenken dat toeristen ergens anders weghaalt en naar Willemsoord trekt.’’

Nog meer horeca? ,,Geef de horeca die er is de kans om zich goed te bedruipen. Je hebt veel meer aan gezonde bedrijven dan aan een volgeplempt Willemsoord waar iedereen van dezelfde taart moet eten. Ik ga liever voor de kwaliteit van wat we hebben dan voor de kwantiteit. En nieuwe bedrijven leggen meer druk op de beschikbare parkeerplaatsen.’’

VVD (coalitie) is voorstander van het plan, zegt fractievoorzitter Petra Bais: ,,Al sinds 2016 wordt gesproken over een hotel op Willemsoord, dus wij begrijpen de ophef die er nu is niet zo goed. Als dat hotel er komt, moet dat uiteraard gebeuren op basis van marktconforme prijzen, zowel grondverkoop als verkoop of verhuur van het gebouw, want de gemeente moet natuurlijk geen oneerlijke concurrentie veroorzaken met andere hotelondernemers. Als het gaat om de vraag naar hotel en shortstay voorzieningen in onze gemeente, dan denken wij dat het goed is om verder te kijken dan alleen Willemsoord. De afweging van economisch en maatschappelijk belang zal hierin mede bepalend zijn.’’

ChristenUnie (coalitie) heeft nog geen standpunt bepaald, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar.

Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden

Acht verdiepingen

Het plan De Kleine Werf omvat een viersterrenhotel (55 kamers) en een appartementencomplex (40 kamers, beide naast dok 2). Drie nieuwe horecagelegenheden komen op de plek van de parkeerplaatsen tussen de gebouwen 51 en 62. Het hotel krijgt vergader- en congresfaciliteiten, een restaurant en wellnessvoorzieningen. Bovenop het appartementencomplex komt een skybar.

Niet het stadhuis, maar De Kleine Werf wordt het echte probleem op Willemsoord

’Drie restaurants extra op werf’

HORECA Een paar goede restaurants kan ’fastfoodstad’ Den Helder nog wel gebruiken

Drie restaurants moeten komen in de geplande nieuwbouw op Willemsoord. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van ontwikkelbedrijf Zeestad is uitgevoerd.

Den Helder kent volgens onderzoekers een opvallend laag aantal restaurants

Delano Weltevreden

DEN HELDER Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning. Het adviesbureau stelt dat Den Helder 25,5 horecavestigingen per 10.000 inwoners telt. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (24,0) en nagenoeg gelijk aan die van vergelijkbare gemeenten (24,9). De gemeenten waarmee Den Helder is vergelijken zijn Bergen op Zoom, Delfzijl, Enkhuizen, Harderwijk, Hoorn, Terneuzen en Vlissingen.

Fastfood

Den Helder kent volgens de onderzoekers een opvallend laag aantal restaurants (5,6 vestigingen per 10.000 inwoners). De fastfoodsector is juist oververtegenwoordigd.

Zeestad heeft voor het gebied op Willemsoord tussen de plint aan de Weststraat en de gebouwen 51 en 62 het plan De Kleine Werf ontwikkeld. Dat plan omvat een hotel (55 kamers) met restaurant, wellness-, vergader- en congresfaciliteiten en een appartementencomplex voor kort verblijf (40 kamers). Op de achtste verdiepingen van dat gebouw moet een zogenoemde skybar komen. Een ander onderdeel van het plan zijn drie nieuwe horecagelegenheden.

Voor De Kleine Werf gaan de deskundigen uit van drie nieuwe restaurants. Die toevoeging noemen zij ’gewenst’. In Den Helder kunnen er nog wat restaurants bij, vinden zij. Vergelijkbare gemeenten hebben gemiddeld 1,3 vestigingen per 10.000 inwoners meer.

Omgerekend naar het huidige inwonertal kan Den Helder nu volgens hen acht nieuwe vestigingen hebben. In vergelijking met het inwonertal in 2030 zouden dat er zeven kunnen zijn. Als een restaurant zo’n 213 vierkante meter telt, zou er nu een uitbreidingsruimte zijn van 1700 vierkante meter (bruto). In 2030 zou dat iets lager liggen: 1400 vierkante meter.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder is door Zeestad geïnformeerd over de plannen. Voorzitter Ron Ippen zegt dat zijn organisatie niet staat de juichen. Zijn bestuur vindt dat er juist geen nieuwe restaurants moeten worden toegevoegd aan het aanbod op Willemsoord. Als er nieuwe restaurants bij komen, zal dat ten koste gaan van de bedrijven die er al zijn, verwacht hij. Hij wordt er ook niet blij van dat tientallen parkeerplaatsen worden opgeofferd voor het plan De Kleine Werf. Ontwikkelbedrijf Zeestad gaat ervan uit dat het hotel, het appartementencomplex en de nieuwe horecagelegenheden er in 2025 staan. In de gemeenteraad zijn diverse fracties, oppositie én coalitie, tegen het plan.

Regio 2-3: ’Markt bepaalt op een hotel levensvatbaar is’

’Met ons is niks overlegd’

Een impressie van het plan De Kleine Werf op Willemsoord.

ILLUSTRATIE ZEESTAD

WILLEMSOORD Horeca kritisch over plan viersterrenhotel en meer horeca op oude werf

Met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder is absoluut geen overleg gepleegd over een viersterrenhotel en extra horecafaciliteiten op Willemsoord. Dat zegt voorzitter Ron Ippen. ,,We hebben een presentatie gehad, meer niet.’’

De hele ruimte voor horeca tot 2030 wordt in één keer bijna helemaal opgesnoept

Delano Weltevreden

DEN HELDERDirecteur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelbedrijf Zeestad heeft maandag in een vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen gezegd dat over het plan De Kleine Werf met alle betrokken partijen is overlegd. Hij verwees daarbij ook naar de Helderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Voorzitter Ron Ippen is daar niet blij mee. Meer dan een presentatie van de plannen heeft zijn organisatie niet gehad. ,,Bij overleg wordt naar elkaar geluisterd, worden standpunten uitgewisseld en is iedereen tevreden. Wij krijgen de indruk dat Ferdinand Vreugdenhil ons heeft genoemd om de indruk te wekken dat wij achter het plan staan en om zo de gemeenteraad voor zich te winnen.’’

KHN afdeling Den Helder is juist heel kritisch over het plan, zegt Ippen. Het omvat een hotel, een faciliteit voor kort verblijf (short stay) en aparte horecafaciliteiten. Het plan heeft grote gevolgen voor Willemsoord en de rest van Den Helder, vertelt Ippen.

Middenplein

Ippen: ,,De parkeergelegenheid in het middenplein vervalt. Uit het onderzoek naar de behoefte aan deze faciliteiten blijkt dat er tot 2030 zo’n 1800 tot 1900 vierkante meter ruimte is in heel Den Helder. Die wordt met dit plan in één keer bijna helemaal opgesnoept. Want dat hotel heeft een restaurant en de short stay-gelegenheid krijgt een skybar.’’

De Helderse afdeling vindt dat de extra horecagelegenheden niet met restaurants gevuld moeten worden. Die zijn er op Willemsoord al genoeg, vindt Ippen.

Voor een goed evenwicht zou er, zeker na het verdwijnen van Club 7 in gebouw 51, natte horeca bij moeten, stelt hij.

Het verdwijnen van de parkeergelegenheid op het middenplein (tussen Gebouw 51, Dok 2 en de bedrijven in de plint langs de Weststraat) zal op termijn slecht uitpakken voor de horecagelegenheden in de plint, verwacht de horecavoorman: ,,Gasten moeten straks dus bij het stadhuis parkeren.’’ Het toevoegen van meer horeca op het terrein betekent volgens zijn organisatie automatisch dat elk bedrijf een kleiner deel van de te verdelen taart krijgt. ,,Hoe meer je toevoegt, hoe minder bedrijven kunnen omzetten. En als je minder omzet kun je ook minder investeren.’’

Binnenstad

Het plan is bovendien slecht voor de binnenstad, vindt KHN afdeling Den Helder. ,,Er is voor tientallen miljoenen euro’s gestoken in het opknappen van de binnenstad. De gedachte daarachter was dat we er voor moesten zorgen dat bezoekers langer in de binnenstad blijven. Maar nu wordt de aantrekkingskracht van Willemsoord vergroot.’’

Zijn organisatie is ervan overtuigd dat er in Den Helder geen markt is voor een viersterrenhotel. ,,Het Beatrixhotel is een driesterrenhotel. Dat is het maximale voor Den Helder.’’ Zolang er sprake is van een marktconforme huurprijs en eerlijke concurrentie gaat zijn bestuur echter niet dwars voor dat plan liggen.

De raadscommissie bestuur en middelen vergadert op woensdag 28 april verder over de rapportages van de zogenoemde verbonden partijen: Den Helder Airport, Port of Den Helder, Zeestad en Stichting Erfgoed Den Helder (voorheen Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder).

Hotel op Willemsoord baart raadsleden zorgen

Delano Weltevreden

DEN HELDERCDA en D66 maken zich zorgen om de toekomst van werkzaamheden in dok 2 op Willemsoord als naast het dok een viersterrenhotel en een overnachtingsmogelijkheid komen.

’Vele plannen maken het werken in dok 2 lastiger

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelmaatschappij Zeestad vertelde de raadscommissie bestuur en middelen maandagavond over het plan De Kleine Werf op Willemsoord. Op het terrein tussen de gebouwen 51 en 62 moeten behalve een hotel en short stay-faciliteit ook horecagelegenheden komen. Het gaat om kleinschalige horeca, bij elkaar zo’n zevenhonderd vierkante meter.

Henk Mosk (D66) denkt dat de vele plannen voor Willemsoord het werken in dok 2 steeds lastiger maken. ,,Dat dok heeft straks geen functie meer. Ik maak me grote zorgen.’’ Vreugdenhil zegt dat alle plannen voor Willemsoord binnen het bestemmingsplan passen. Hij raadt de raadsleden aan te kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. ,,Mijn ervaring op het gebied van stedelijke vernieuwing is dat er dan heel veel mogelijk is.’’ Een hotel is niet geluidsgevoelig, weet Vreugdenhil. Het kan daarom prima in de buurt van het dok worden gebouwd.

Voor Harmen Krul (CDA) is dat niet geruststellend. ,,Ik bewonder het optimisme van de heer Vreugdenhil. Maar toeristen gaan niet meer dan honderd euro per overnachting betalen om werkzaamheden in een dok als wekker te hebben. De vraag is: willen we toeristische ontwikkeling of willen we werkzaamheden in het dok in stand houden?’’ Het plan De Kleine Werf is al drie tot vier jaar in ontwikkeling en past binnen de opdracht van de raad aan Zeestad om van Willemsoord een aantrekkelijk stadsdeel te maken, vertelde Vreugdenhil.

,,Het is een heel doordacht plan. Met alle partijen is overleg gevoerd.’’ Een van de partijen waarmee is overlegd is Horeca Nederland afdeling Den Helder. Onderzoek heeft volgens de directeur van Zeestad uitgewezen dat er in Den Helder plek is voor een viersterrenhotel.

Oppositie in de aanval over verlies scheepswerk

Wij blijven het volgen!

Raadsvragen


Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie SeniorenActief betreffende
Werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord


Aan de leden van de Gemeenteraad


Op 1 maart 2021 heeft de fractie SeniorenActief onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde
voor de vergaderingen van de raad, en naar aanleiding van een krantenartikel in de Helders Courant van 27
februari, vragen gesteld over werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord. Het antwoord vindt u onder de vraag.


Inleiding op de vragen:
In de Helderse Courant van 27-02-2021 lezen wij dat het stadhuis op Willemsoord de doodsteek kan
betekenen voor scheepswerkzaamheden. In dok 2 dat vlak naast een van de gebouwen ligt die bestemd zijn
voor de bouw van het stadhuis mag nu nog worden gegritstraald. De directeur van Damen Shipyards
waarschuwt dat als er gegritstraald gaat worden terwijl er ambtenaren werken er niet lang gewerkt zal
worden. De directeur heeft zijn bezwaren al kenbaar gemaakt in de periode dat de heer Schuiling nog
burgemeester was.


Vraag 1: Hoe kan het dat de directeur bij het afscheid van de heer Schuiling, inmiddels anderhalf jaar
geleden, de toezegging heeft gehad dat er een vast aanspreekpunt voor de heer Loosman zou komen
en dat dit nog steeds niet is gebeurd?
Antwoord: Met Damen Shipyards Den Helder BV (hierna Damen Shipyards) is destijds overeengekomen
bestuurlijk overleg te voeren. Dit overleg had betrekking op strategische uitdagingen en had een
vertrouwelijk karakter. Operationele zaken zoals de beschikbaarheid van Dok 2 zijn daar niet besproken. In
het kader van het overleg over het Maritiem Cluster vindt zeer regelmatig overleg plaats met georganiseerde
ondernemers, waarin Damen prominent vertegenwoordigd is. Gelet op de aard van de door u geschetste
problematiek heeft het college Zeestad BV (als opdrachtnemer voor de realisatie van het stadhuis) en
Willemsoord BV gevraagd contact op te nemen met de heer Loosman.


Vraag 2: Is het college zich bewust dat Shipyards Damen een van de pijlers is waarop onze economie
draait? Met een omzet van 4 miljoen aan het onderhoud van de Clipper stad Amsterdam en de omzet
van Helderse ondernemers nog niet meegerekend.
Antwoord: Ja, het college is zich bewust van het belang van Damen Shipyards voor de Helderse economie.


Vraag 3: Realiseert het college zich dat de bouw van het stadhuis de doodsteek voor de nautische
bedrijvigheid betekent?
Antwoord: de bouw van het stadhuis heeft geen negatieve effecten op nautische bedrijvigheid.


Vraag 4: Welke stappen gaat het college ondernemen om Damen in onze gemeente te faciliteren en
niet zoals bij de verhuizing van Spaansen naar Harlingen omdat de inwoners van de Boatex last
hadden van geluidsoverlast? Realiseert het college dat met een eventuele verhuizing van Damen een
paradepaardje met een miljoenenomzet uit onze gemeente verdwijnt?
Antwoord: het college ziet in de realisatie van het stadhuis geen aanleiding voor het beperken van de
bedrijfsmatige activiteiten of een eventueel vertrek uit Den Helder van Damen Shipyards.
zaaknummer: 2021-013716 Pagina 2 van 2


Vraag 5: Bent u het met ons eens dat het niet allen om het dok gaat maar dat het ook gaat om de beschikbaarheid van gebouwen en de ruimte eromheen en het parkeerterrein wat niet meer gebruikt kan worden? Wat gaat u hieraan doen?
Antwoord: de realisatie van het stadhuis is onderdeel van de herontwikkeling van Willemsoord. In het gebied is ruimte voor musea, theater, horeca, evenementen, een jachtwerf en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande nautische activiteiten. Voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis bijvoorbeeld wordt de breedte van het drijvende dok van Damen Shipyards ingecalculeerd.
De openbare ruimte zal mettertijd intensiever benut worden maar dat betekent niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor nautische activiteiten. Deze activiteiten dragen bovendien in belangrijke mate bij aan het gewenste behoud van het maritieme karakter van Willemsoord. Willemsoord BV ziet toe op de afstemming tussen verschillende partijen, waaronder Damen Shipyards, ten behoeve van een ordelijk gebruik van de openbare ruimte.


Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Den Helder, 24 maart 2021
Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
J.A. (Jan) de Boer MSc. burgemeester
R. M. (Robert) Reus secretaris

Den Helder, 16 maart 2021
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder,
de heer J.A. de Boer


Betreft: verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering conform artikel 17 Gemeentewet inzake de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden binnen onze gemeente met directe gevolgen voor de werkgelegenheid.


Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet, verzoeken wij tot het houden van een extra raadsvergadering op dinsdag 30 of woensdag 31 maart 2021, aanvang 19.30 uur. Aanleiding voor het aanvragen van deze extra raadsvergadering is de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden met directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Gezien het spoedeisende karakter achten wij het zeer gewenst dat op korte termijn een extra vergadering wordt uitgeschreven.
Onderwerpen van de vergadering zijn.

 1. Verlies werkgelegenheid.
  Aanleiding is het interview met de directie van Damen Shipyards en enige andere publicaties, o.a. over het onderhoud van zeilschepen en jachten, zoals de Eendracht, dat niet plaatsvindt in
  Den Helder, en de brief van de heer Schaap inzake de bruine vloot.
 2. Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid
  Vanaf het moment dat burgemeester Schuiling de toezegging heeft gedaan aan Damen Shipyards dat hij er voor zou zorgen dat Damen Shipyards (Jelle Loosman) een vast aanspreekpunt op het stadhuis zou krijgen, is er niets meer van betrokken wethouders (Visser en Keur) vernomen.
 3. Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders naar de raad.
  Regelmatig worden wij geconfronteerd met het feit dat het college van burgemeester en wethouders de raad niet of niet volledig informeert. Enkele voorbeelden zijn: onderhoud groen en openbare ruimte Donker groen versus HVC, Startersleningen, schriftelijke en technische vragen die niet of niet volledig beantwoord zijn inzake stadhuis Willemsoord en dossier Scholte museum.
  Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders ter zake doende informatie, zoals de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het eerste agendapunt gesteld door de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren actief Den Helder en omstreken, uiterlijk dinsdag 23 maart 2021 aan de raad aan te bieden.
  Namens de fractie van:
  D66: Henk Mosk, Frans Klut.
  PVV: Vincent van den Born, Frank Feeburg.
  GroenLinks: Marije Boessenkool.
  Senioren Actief Den Helder en omstreken: Carla van Driesten, Marinus Vermooten
  Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Sylvia Hamerslag, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk

Medewerkers van Damen hebben Clipper Stad Amsterdam op Willemsoord grondig onder handen genomen.

“WILLEMSOORD Extra raadsvergadering over dreigende ontwikkeling door stadhuis”

Op verzoek van vijf oppositiepartijen wordt een extra raadvergadering gehouden over het dreigende verlies van scheepsopdrachten als het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd. De vergadering staat gepland voor 31 maart.

Delano Weltevreden

DEN HELDER GroenLinks, PVV, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief en D66 reageren op een interview in deze krant met directeur Jelle Loosman van Damen Shipyards Den Helder. Hij voorziet dat zijn werf dok 2 op Willemsoord niet meer kan gebruiken als het stadhuis straks op een steenworp van het dok is gevestigd.

De herrie die soms gepaard gaat met het werk, zou ambtenaren het werken onmogelijk maken, verwacht hij. Als dok 2 niet meer gebruikt kan worden kunnen sommige lucratieve opdrachten niet meer in Den Helder worden uitgevoerd, zegt Loosman. Daar zouden ook onderaannemers de dupe van worden.

Wachten

De vijf fracties vinden dat dit een extra raadsvergadering waard is. Zij willen het college ook ter verantwoording roepen. ,,Directeur Loosman wacht al anderhalf jaar op een hem beloofde contactpersoon op het stadhuis”, stellen zij.

Dat was hem beloofd door burgemeester Koen Schuiling op diens laatste werkdag. De wethouders Kees Visser en Heleen Keur wisten volgens Loosman van die afspraak, maar hebben niet voor een contactpersoon gezorgd.

De oppositiepartijen wijzen burgemeester en wethouders op de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad.

De vijf fracties zeggen dat het college regelmatig verzuimt de gemeenteraad goed te informeren. Als recente voorbeelden noemen zij het dossier Rob Scholte, de gunning van het contract aan afvalverwerkingsbedrijf HVC voor onderhoud van de openbare ruimte en de startersleningen.

Zij voegen daaraan toe de voorgenomen vestiging van een stadhuis op Willemsoord.

“Damen wacht al anderhalf jaar op ambtelijk contactpersoon

20170825-REGIO-HEL-HEL002---Hdc---_4598_2_1_07RAUU4_Photo.jpg

Zorgen bij raadsfractie Gemeentebelangen rond ’stille verkoop’ Gebouw 39

DEN HELDERGemeentebelangen wil bij monde van fractievoorzitter en raadslid Nancy List opheldering hebben over de toekomst van Gebouw 39, het pand Willemsoord waar momenteel onder meer een Bed and Breakfast in is gehuisvest.

,,We hebben vernomen dat Willemsoord BV, een volledig gemeentelijke BV, Gebouw 39 en de Jachthaven Willemsoord heeft verkocht’’, aldus List.

Openbaar

,,Op de site van een jachthavenmakelaar wordt aangegeven dat het een stille verkoop betrof. Wij zijn verbaasd over die gang van zaken.’’ List wil van het college weten of het klopt dat gebouw is verkocht en waarom dat niet in de openbaarheid is gebeurd. Ook wil ze weten wie de koper is van Gebouw 39 en Willemsoord BV voornemens is ook andere gebouwen op de Oude Rijkswerf te verkopen.

Huurschuld

Delicaat is volgens List ook de status van de Bed and Breakfast in Gebouw 39. ,,In oktober 2020 werd bekend dat die een flinke huurschuld had. Wat gaat hier mee gebeuren als blijkt dat het daadwerkelijk is verkocht?”

,,Als deze is kwijtgescholden, is er dan geen sprake van rechtsongelijkheid? En we vragen ons ook af de Bed and Breakfast wordt voortgezet.’’