toeslagen beeld

Getroffenen ‘toeslagen’in beeld

DEN HELDERVan de veertien huishoudens die in Den Helder waren gedupeerd door de toeslagenaffaire zijn er inmiddels dertien in contact gekomen met de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Peter de Vrij noemt hun toestand schrijnend. ,,Ze waren in sommige gevallen echt tot armoede gebracht.’’

In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de kwestie rond de opvangtoeslag. De Belastingdienst compenseert hen met 30.000 euro, maar voor velen is dat niet voldoende. Voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen vroeg gemeentes om de getroffen ouders over de volle breedte hulp te bieden met de hersteloperatie. De opgelopen schade wordt momenteel geïnventariseerd.

Privacy

De Vrij kon in eerste instantie geen rechtstreekse hulp bieden, omdat de Belastingdienst de namen en adressen van de getroffen gezinnen uit privacy-overwegingen niet wilde geven. Den Helder stelde toen een apart telefoonnummer in waarop de slachtoffers van de toeslagenaffaire De Vrij konden benaderen. Daar werd massaal op gereageerd. Toen de Belastingdienst eind januari overstag ging en toch de privégegevens aan de gemeenten doorspeelde, hadden er al dertien van de veertien gereageerd.

,,Met de meesten heb ik zelf contact gehad en het zijn heftige verhalen’’, aldus De Vrij. ,,Veel gedupeerden hebben een verschrikkelijke periode achter de rug omdat ze in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen en dan ben je aangewezen op leefgeld. Dat levert ook psychische schade op.’’

De gemeente hoopt de komende weken ook nog in contact te komen met het laatste slachtoffer