De regels in de APV worden voorlopig niet gewijzigd

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe gemeenteraad buigt zich op 6 april niet over de voorstellen voor een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Een meerderheid van de commissie Bestuur en Middelen vindt dat er dit najaar goed over moet worden gepraat.

“Wie bepaalt of een motorjasje sterke gelijkenis vertoont?”

Alleen VVD en ChristenUnie vinden dat de raad er op 6 april wél over moet praten. VVD vindt zelfs dat de wijzigingen zonder verdere discussie kunnen worden goedgekeurd.

Pieter Blank van PvdA is verbaasd over de voorgestelde wijzigingen. ,,De raad wilde minder regels en meer vrijheid voor de burgers. Nauwelijks een jaar na die discussie worden weer wijzigingen voorgesteld. Er komen regels bij of regels worden aangescherpt. Juist nu onze inwoners door corona een inperking van hun vrijheid ervaren, gaan wij discussiëren over een verdere inperking. Het college zegt dat het om redactionele wijzigingen gaat, maar het zijn regels die wel degelijk een sociale impact hebben. We moeten na corona een breder debat voeren over vrijheid en de inperking daarvan.’’

Diverse fracties maken zich zorgen over het voorstel om kleding en kernmerken te verbieden die sterke gelijkenis vertonen met de zogenoemde outlaw motor gangs, motorclubs die zich met allerlei strafbare activiteiten bezighouden.

Dolf Salverda (Stadspartij) vindt dat het college daarmee onder meer in strijd met bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting wil handelen. Burgemeester Jan de Boer, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, denkt dat het wettelijk goed zit met de wijzigingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voorgesteld.

Eli Saliha (Beter voor Den Helder) denkt dat de gemeente zich met ’sterke gelijkenis vertonen’ op glad ijs begeeft. ,,Dat is een vaag begrip. Elke handhaver kan daar een eigen interpretatie aan geven.’’ Maar volgens de burgemeester is het normaal dat handhavers optreden op basis van hun inschatting van een situatie.

Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt het ’burgertje pesten’ als de gemeente wil bepalen welke kleding burgers mogen dragen: ,,Totale waanzin.’’

Screenshot 2021-03-24 184701

’Spierballentaal van een stelletje ambtenaren’

REPORTAGE Verbod op het dragen van kenmerken die lijken op die van verboden motorclubs?

Het verbieden van uitingen van motorclubs heeft geen enkele zin. Dat vindt Marco van Schaik, voorzitter van de Helderse motorclub MC Roadrunner. ,,Het is spierballentaal van een stelletje ambtenaren.’’

Delano Weltevreden

DEN HELDER In Den Helder mag je geen kleding dragen of op een andere wijze kenmerken bij je hebben van motorclubs die verboden zijn, de zogenoemde outlaw motor gangs (omg’s).

Die bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening moet, wat burgemeester en wethouders betreft, worden uitgebreid.

Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, is het straks ook verboden om kleding en kenmerken te dragen die een grote gelijkenis vertonen met die van de omg’s.

Voorzitter Marco van Schaik van MC Roadrunner vindt het allemaal maar overdreven. En contraproductief. ,,Je kunt wel van alles verbieden. Maar dan doen die jongens hun jasjes uit en gaan ze ondergronds verder met waar zij mee bezig zijn. Dan heb je nergens meer zicht op. Zo’n verbod heeft dus totaal geen toegevoegde waarde. Het is spierballentaal van een stelletje ambtenaren.’’

Gezelligheid

In zijn club staat de gezelligheid voorop. Drugsgebruik wordt niet getolereerd, zegt de voorzitter. ,,Als we een stickie ruiken, lig je eruit.’’ Roadrunner bestaat al sinds 1975. ,,We zijn ouder dan de Hells Angels in Nederland’’, weet Van Schaik. Daarom mag zijn club MC voor de naam zetten. Die afkorting van Motor Club is eigenlijk voorbehouden aan de grote jongens, de outlaw motor gangs, zegt motorrijschoolhouder Appie Valk.

Hij draagt op zijn leren motorjas geen embleem en verwacht geen problemen met Helderse handhavers. Het aangescherpte verbod vindt ook hij wat overdreven.

De grote motorclubs handhaven zelf op het dragen van bepaalde uitingen, weet hij. ,,Er zijn veel clubs die rijden met emblemen. Maar dat zijn heel andere emblemen dan de clubemblemen van de grote motorgroepen. Als je rondrijdt met zulke ’colors’, word je door die clubs op het matje geroepen. Je mag ook geen MC (de afkorting van Motor Club, red.) op je jas zetten, dat is een ongeschreven regel. Je wordt dan aan de kant gezet door leden van een van de grote clubs. Sommige clubs omzeilen dat door MTC, de afkorting van Motor Touring Club, op hun jassen te zetten.’’

Klaas Heiligenberg en echtgenote Micky zijn lid van de wereldwijde christelijke motorclub Christian Motorcyclists Association. CMA verspreidt het evangelie. ,,Ons logo lijkt niet op het driedelige logo van de MC’s’’, legt Klaas Heiligenberg uit. ,,Wij hebben een eendelig embleem. Daarin zie je onze naam en het logo van biddende handen met een bijbel. En onze doelstelling Riding for the Son.’’

Hij verwacht dat de aangescherpte regels geen gevolgen zullen hebben voor hem en zijn vrouw, in Den Helder de enige twee leden van de club. ,,Maar ik vind er wel wat van. Mijn mening is: als een club verboden is moet je daarop handhaven. En niet, als dat moeilijk is, ook andere clubs verbieden.’’

Als je clubs verbiedt, gaan die jongens ondergronds verder

Criminaliteit

Het voorstel om de Helderse APV te wijzigen komt van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC ondersteunt de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Komende week praat de raadscommissie Bestuur en Middelen over deze en andere aanpassingen in de APV. Als de gemeenteraad groen licht geeft, worden de aanpassingen in de APV opgenomen.