Kleinschalige woonkernen voor ouderen

Den Helder, 16 februari 2021

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van den helder;

Geacht college

In het actualiteitenprogramma Een Vandaag van 15 februari j.l. was een item over kleinschalige woonkernen voor ouderen. In Abcoude is een verzoek voor bouw van een kleinschalig project door bureaucratisch getouwtrek niet doorgegaan. Het blijkt door heel Nederland het geval te zijn. Ook in onze gemeente is dit Knarrenhofje ook afgeblazen. Wij hebben hierover de volgende vragen

1 Wat is het beleid van onze gemeente als particulieren een initiatief op papier hebben om als groep een Knarrenhof te realiseren?

2 Wie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening de gemeente of provincie?

3 Welke plaats heeft woningstichting in dit proces?

4 Kunt U ons vertellen of de gemeente bereid gronden of panden aan te wijzen voor deze woonvormen?

5 Bent U doordrongen van het feit dat deze woonvormen belangrijk zijn om de doorstroming te bevorderen?

6 Kunt U ons vertellen hoe U het ziet als er geen actie wordt ondernomen senioren te laten doorstromen? 

7 Wat is de rol van de provincie in deze?

8 Is de gemeente het met ons eens dat juist deze hofjes in deze tijd van belang zijn als het gaat om vereenzaming en sociale controle?

Graag gemotiveerde antwoorden

Fractie SeniorenActief

Fractievoorzitter

Carla van Driesten