’Streep door hotelplan’

POLITIEK Stadspartij: plan De Kleine Werf is’ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’

De Stadspartij neemt coalitiegenoten die achter plan De Kleine Werf op Willemsoord staan de maat. De fractie vindt ’het stapelen van projecten en het activeren van plannen zonder enige vorm van inspraak ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’.

Plan moet zeker twee jaar in de vriezer om horeca de tijd te geven om te herstellen van coronacrisis

Motie

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 mei probeert de Stadspartij met een motie voorlopig een streep door hotelplan De Kleine Werf te halen.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Ontwikkelbedrijf Zeestad heeft een plan gemaakt voor een kleine honderd hotelkamers op Willemsoord en diverse nieuwe horecagelegenheden. Bouwbedrijf A. Tuin moet het plan tot leven wekken en zegt al diverse gegadigden te hebben.

Willemsoord moet een bruisend stadsdeel worden, heeft de gemeenteraad jaren geleden bepaald. Diverse coalitiefracties vinden dat de huidige gemeenteraad zich niet moet bemoeien met plannen die voor dat terrein worden ontwikkeld, zolang die passen binnen de kaders die door indertijd zijn vastgesteld.

Coalitieakkoord

Stadspartij is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen herinnert zijn coalitiegenoten (Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU) aan het coalitieakkoord.

Daarin staat dat de zogenoemde verbonden partijen te veel zijn weggedreven van de gemeente. Daardoor ontbreekt het aan transparantie en kalft ook het draagvlak af voor het in principe goede werk dat zij doen. Daar moet verandering in komen, vonden de partijen in 2018.

Dat staat haaks op wat er nu gebeurt, vindt de Stadspartij. Van Dongen vraagt zich af wanneer de raad, bewoners, horecaondernemers en hoteliers de mogelijkheid krijgen tot daadwerkelijke inspraak op deze plannen.

Totaal onbegrijpelijk

De fractie vindt het ’totaal onbegrijpelijk’ dat voorstanders in de raad zich nu ’verstoppen achter Zeestad, halve waarheden, onderzoeken die wij tot op heden nog niet hebben mogen ontvangen, en de zogenoemde marktwerking die niet tegen te houden zou zijn, omdat het plan past binnen het bestemmingsplan’.

Van Dongen verwijt de voorstanders van het plan in de gemeenteraad een ’gebrek aan empathisch vermogen richting Helderse ondernemers, die met alles wat zij in zich hebben hun bedrijf overeind proberen te houden in deze covid-crisis’

Stadspartij vindt dat er op Willemsoord geen plaats is voor een stadhuis én De Kleine Werf, omdat Willemsoord de verkeersdruk niet aan kan. Van Dongen snapt niet dat voorstanders van het plan dat aspect negeren, terwijl het in de stadhuisdiscussie al als pijnpunt wordt ervaren. De fractie voorziet dat uitvoering van het hotelplan ten koste zal gaan van toeristische historische evenementen in de buitenruimte op Willemsoord en de nachtrust van omwonenden.

De fractie verwacht dat Helderse ondernemers zeker twee jaar nodig hebben om zich te herstellen van de klappen die zij door de coronacrisis hebben moeten incasseren. Zeestad moet worden opgedragen direct te stoppen met de ontwikkeling van De Kleine Werf. Ook mag het ontwikkelbedrijf wat de Stadspartij betreft geen onomkeerbare besluiten nemen met betrekking tot dit plan, zeker niet tot de Helderse ondernemers zich hebben hersteld.

De tussenliggende tijd moet wat de fractie betreft worden besteed aan overleg met alle betrokkenen en tot het maken van weloverwogen afspraken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

’Markt bepaalt of een hotel levensvatbaar is’

Hotel De Kleine Werf moet pal naast dok 2 op Willemsoord worden gebouwd.

FOTO GEORGE STOEKENBROEK❮❯

POLITIEK Verdeeldheid in coalitie en oppositie over plan

Heeft het plan voor een hotel en meer horecafaciliteiten op Willemsoord een toekomst? Binnen de coalitie én binnen de oppositie bestaat daar geen concensus over. ,,De markt bepaalt of een hotel wel of niet levensvatbaar is’’, zegt fractievoorziter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

Delano Weltevreden

DEN HELDER In de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen bleek afgelopen maandag dat CDA en D66 zich zorgen maken om de consequenties die een hotel naast dok 2 heeft voor scheepswerk in dat dok.

Een rondgang langs alle fractievoorzitters leert dat het nog lang niet zeker is of de gemeenteraad dwars voor het plan gaat liggen. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA, coalitie): ,,Het is belangrijk om te kijken hoe we de postzegel invullen. Waarbij we accepteren dat we niet álles kunnen bewerkstelligen. De raad heeft zelf de opdracht gegeven deze ontwikkelingen mogelijk te maken, maar het is goed om alle opties nog eens te bekijken. Wat die opties zijn moeten we nog bezien. Zonder vooruit te lopen op wat het beste is, is het goed om die opties nog eens goed te bespreken.’’

Wat fractievoorzitter Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder, coalitie) betreft is het een uitgemaakte zaak: ,,Een hotel kan tussen de 50 en de 100 banen opleveren, dat ligt natuurlijk aan de grootte van dat hotel. We leven gelukkig niet in een communistische staat, dus gaat de markt er over of een hotel wel of niet levensvatbaar is. Wij zijn voor de vrije-marktwerking op dit gebied. In die werking worden ook de meeste banen gecreëerd in en voor onze stad. Zolang er geen gemeenschapsgelden in dat hotel worden gestoken is Beter voor Den Helder voorstander van de vrije-markt en dus voorstander van de vestiging van een hotel. Wij staan hierin lijnrecht tegenover de extreem-linkse partijen in de raad.’’

Zijspoor

Dat plan moet worden tegengehouden, vindt Carla van Driesten (Senioren Actief, oppositie): ,, Waar gaan wij nou voor: toerisme of werkgelegenheid? Er is in onze ogen al genoeg horeca. Wij vinden het heel erg dat niet is overlegd met de horeca. Wij hebben over deze kwestie vragen gesteld aan het college. Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden.’’

Stadspartij Den Helder (coalitie) heeft zich al veel eerder kritisch uitgelaten over de plannen voor meer horeca op Willemsoord, roept fractievoorzitter Harrie van Dongen in herinnering: ,,Het echte probleem op Willemsoord wordt niet het stadhuis, maar De Kleine Werf. Met de komst van een short stay hotel en nog meer horeca in deze hoek is het vragen om problemen. De verkeersdruk zal onacceptabel hoog worden. En niemand zit te wachten op meer horeca, want de spoeling wordt dan wel heel dun.’’

Stadhuis

De raad zal moeten kiezen tussen het stadhuis en De Kleine Werf, vindt Van Dongen: ,,Je kunt het niet allebei realiseren op Willemsoord. Het is onverantwoord en ondoordacht. Het stadhuis was wat ons betreft echt de limiet voor de verkeersdruk op Willemsoord. Wij zijn dan ook heel erg benieuwd op welke onderzoeken de heer Vreugdenhil (directeur Zeestad, red.) zich baseert.’’

Onderdeel van het plan is de verplaatsing van de pinas, het scheepswrak in een glazen gebouw. ,,Daar zijn wij absoluut tegen, want het brengt alleen maar onnodige kosten met zich mee. Het bevreemdt ons dat mensen zich daar nu pas zorgen over maken, want dit wordt het echte probleem voor Willemsoord. En het speelt al een hele tijd.’’

GroenLinks (oppositie) vindt ook dat het plan in de prullenbak mag: ,,Willemsoord moet zijn nautische uitstraling houden en we vinden een hotel geen goede toevoeging’’, zegt fractievoorzitter Marije Boessenkool. ,,Het lijkt erop dat er maar zoveel mogelijk wordt gebouwd op Willemsoord om geld te verdienen, dus dat de belangen van Zeestad en projectontwikkelaars groter zijn dan de belangen van de stad. Volgens GroenLinks zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden in Den Helder. En ook al is een hotel geen zogenaamd ’geluidsgevoelig object’, zijn we toch bang dat het de nautische werkgelegenheid in de weg gaat staan. Bovendien vragen we ons af hoe vaak één parkeerplaats toegewezen kan worden aan verschillende gebouwen en functies.’’

D66 (oppositie) is fel tegenstander van het plan, vertelt fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Zoveel horeca erbij en het hotel: dat kan niet in dat gebied! Er is de eerstkomende jaren sowieso geen ruimte in Den Helder voor een nieuw hotel. De naam De Kleine Werf is ook misleidend. Het poogt aan te sluiten bij de gekaapte naam Nautisch Kwartier, maar het heeft nautisch geen enkele waarde.’’

Binnen bestemmingsplan

,,Als het binnen het bestemmingsplan blijft en als er ondernemers voor zijn kan het ontwikkeld worden’’, zegt fractievoorzitter Pieter Blank van PvdA (coalitie). ,,Willemsoord ondergaat een grote verandering: van een industrieel werfgebied naar een open stadsdeel behorend tot de binnenstad van onze stad aan zee. Door al die veranderingen wordt onze stad steeds aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. En dat is weer goed voor de verbreding van onze werkgelegenheid. Meer dan noodzakelijk. We hebben nieuw werk nodig in onze stad. Als door meer bezoekers en toeristen meer hotelruimte nodig is, dan is dat op Willemsoord mogelijk. Zo is dat ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Maar dan moet er zich wel een marktpartij aanbieden. De gemeente of Willemsoord ontwikkelen zelf niet.’’

Scheepswerf Damen Schipyards Den Helder voert scheepswerk uit in dok 2, het hotel moet daar pal naast komen.

Blank is voorstander van het verplaatsen van die werfactiviteiten naar de Nieuwe Haven of Harssens. ,,Op grotere afstand van de bewoonde stad. Daarom is ook de marine daar. Maar dan moeten bedrijven mee durven te financieren. Er ligt dan een mooie toekomst voor ze klaar. Maar ik hoor hen er te weinig over. Pak die kans, zou ik zeggen. Anders springen wellicht anderen in dat gat. Op Willemsoord en langs de binnenhaven is er geen echte toekomst meer voor ze. En dok 2 kan dan door de museumhaven worden gebruikt voor kleinere activiteiten zoals bijvoorbeeld inspecties. Leuk voor bewoners, toeristen en hotelgasten om er van dichtbij van te genieten.’’

PVV (oppositie) zit op de lijn van Beter voor Den Helder, blijkt uit het verhaal van fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,De PVV is zeker voorstander van een viersterrenhotel op Willemsoord. Het past ook bijzonder goed in de verdere ontwikkeling van Den Helder en het toerisme. Wij zijn op dit gebied ook voor de vrije marktwerking: ondernemers vrij baan geven staat voorop. Er moeten echter geen aanzienlijke kosten komen waar de gemeente mogelijk voor opdraait. Belangrijk vinden wij ook dat een dergelijke onderneming aardig wat extra werkgelegenheid kan opleveren en dat kan Den Helder wel gebruiken. Zeker in de coronacrisis en erna is dat van het grootste belang.’’

Oppositiepartij Gemeentebelangen heeft een dubbel gevoel bij het plan De Kleine werf, zegt fractievoorzitter Nancy List: ,,Op de illustratie lijkt het een mooi plan. Maar Willemsoord is nou niet bepaald een enorm terrein te noemen. De plannen zoals de heer Vreugdenhil die presenteerde, zijn niet realistisch op Willemsoord. Het lijkt er op dat Willemsoord helemaal volgepropt wordt. En dan ook nog een stadshuis? Zoals bekend vindt GemeenteBelangen dat nog steeds een slecht plan.’’

Koesteren

Maar een hotel met 55 kamers en een short-stay-faciliteit vindt zij wel nodig in Den Helder. ,,Horecagelegenheden/restaurants zijn er ruim voldoende. Daarnaast moeten wij de horecaondernemers die wij nu in Den Helder hebben koesteren. Zij hebben het al zwaar te verduren in dit corona tijdperk. Er zijn in de gemeente andere plekken te vinden voor een hotel en een short stay accommodatie. Het aantrekken van toeristen is van groot belang. We hebben die faciliteiten nodig om toeristen in Den Helder te houden en meer werkgelegenheid te creëren. Maar niet op de oude rijkswerf. Die wordt al meer dan genoeg volgeplempt.’’

Behoorlijk Bestuur (oppositie) is ook tegen, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: ,,Als dit doorgaat, kun je dok 2 opdoeken. Een hotel naast het dok betekent het eind van de nautische werkzaamheden. We hebben op Willemsoord al de camperplaatsen en een bed & breakfast. Hoeveel short stay wil je daar hebben? Hotels hebben we ook voldoende. Laten we er maar eerst voor zorgen dat die vol komen in plaats van dat we iets nieuws bedenken dat toeristen ergens anders weghaalt en naar Willemsoord trekt.’’

Nog meer horeca? ,,Geef de horeca die er is de kans om zich goed te bedruipen. Je hebt veel meer aan gezonde bedrijven dan aan een volgeplempt Willemsoord waar iedereen van dezelfde taart moet eten. Ik ga liever voor de kwaliteit van wat we hebben dan voor de kwantiteit. En nieuwe bedrijven leggen meer druk op de beschikbare parkeerplaatsen.’’

VVD (coalitie) is voorstander van het plan, zegt fractievoorzitter Petra Bais: ,,Al sinds 2016 wordt gesproken over een hotel op Willemsoord, dus wij begrijpen de ophef die er nu is niet zo goed. Als dat hotel er komt, moet dat uiteraard gebeuren op basis van marktconforme prijzen, zowel grondverkoop als verkoop of verhuur van het gebouw, want de gemeente moet natuurlijk geen oneerlijke concurrentie veroorzaken met andere hotelondernemers. Als het gaat om de vraag naar hotel en shortstay voorzieningen in onze gemeente, dan denken wij dat het goed is om verder te kijken dan alleen Willemsoord. De afweging van economisch en maatschappelijk belang zal hierin mede bepalend zijn.’’

ChristenUnie (coalitie) heeft nog geen standpunt bepaald, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar.

Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden

Acht verdiepingen

Het plan De Kleine Werf omvat een viersterrenhotel (55 kamers) en een appartementencomplex (40 kamers, beide naast dok 2). Drie nieuwe horecagelegenheden komen op de plek van de parkeerplaatsen tussen de gebouwen 51 en 62. Het hotel krijgt vergader- en congresfaciliteiten, een restaurant en wellnessvoorzieningen. Bovenop het appartementencomplex komt een skybar.

Niet het stadhuis, maar De Kleine Werf wordt het echte probleem op Willemsoord

Hotel op Willemsoord baart raadsleden zorgen

Delano Weltevreden

DEN HELDERCDA en D66 maken zich zorgen om de toekomst van werkzaamheden in dok 2 op Willemsoord als naast het dok een viersterrenhotel en een overnachtingsmogelijkheid komen.

’Vele plannen maken het werken in dok 2 lastiger

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelmaatschappij Zeestad vertelde de raadscommissie bestuur en middelen maandagavond over het plan De Kleine Werf op Willemsoord. Op het terrein tussen de gebouwen 51 en 62 moeten behalve een hotel en short stay-faciliteit ook horecagelegenheden komen. Het gaat om kleinschalige horeca, bij elkaar zo’n zevenhonderd vierkante meter.

Henk Mosk (D66) denkt dat de vele plannen voor Willemsoord het werken in dok 2 steeds lastiger maken. ,,Dat dok heeft straks geen functie meer. Ik maak me grote zorgen.’’ Vreugdenhil zegt dat alle plannen voor Willemsoord binnen het bestemmingsplan passen. Hij raadt de raadsleden aan te kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. ,,Mijn ervaring op het gebied van stedelijke vernieuwing is dat er dan heel veel mogelijk is.’’ Een hotel is niet geluidsgevoelig, weet Vreugdenhil. Het kan daarom prima in de buurt van het dok worden gebouwd.

Voor Harmen Krul (CDA) is dat niet geruststellend. ,,Ik bewonder het optimisme van de heer Vreugdenhil. Maar toeristen gaan niet meer dan honderd euro per overnachting betalen om werkzaamheden in een dok als wekker te hebben. De vraag is: willen we toeristische ontwikkeling of willen we werkzaamheden in het dok in stand houden?’’ Het plan De Kleine Werf is al drie tot vier jaar in ontwikkeling en past binnen de opdracht van de raad aan Zeestad om van Willemsoord een aantrekkelijk stadsdeel te maken, vertelde Vreugdenhil.

,,Het is een heel doordacht plan. Met alle partijen is overleg gevoerd.’’ Een van de partijen waarmee is overlegd is Horeca Nederland afdeling Den Helder. Onderzoek heeft volgens de directeur van Zeestad uitgewezen dat er in Den Helder plek is voor een viersterrenhotel.