Roep om gemeentelijk loket in Julianadorp

Winnie van Galen

JULIANADORPZorg voor een gemeentelijk loket (rijbewijs en paspoort) in Julianadorp bij de totstandkoming van een nieuw gemeentehuis op Willemsoord.

Dit pleidooi is afkomstig van de Bewonersbelangenvereniging Julianadorp (BVJ) die in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar standpunten verduidelijkt.

Nadelige gevolgen

,,Realisatie van een gemeentehuis op Willemsoord heeft grote nadelige gevolgen voor onze dorpsbewoners, in het bijzonder voor minder mobiele en/of digitaal minder bedreven inwoners. Elke noodzakelijke handeling in het gemeentehuis op Willemsoord brengt extra lasten voor de dorpsbewoners met zich mee, denk aan tijd, uitstoot, kosten, enzovoort. De vanuit Julianadorp af te leggen afstand om het nieuwe gemeentehuis te bereiken bedraagt heen en terug 16-24 kilometer’’, aldus voorzitter Rob Schilder van BVJ.

Openbaar vervoer

Daarbij wordt aangevoerd dat ’het openbaar vervoer naar het gemeentehuis op Willemsoord voor de Julianadorpers geen goede optie gezien de teruglopende frequentie van het aantal busritten, de oplopende kosten per rit en de bereikbaarheid’.

Op de argumenten kracht bij de zetten wijst Schilder op de bevolkingscijfers. ,,Julianadorp telt thans 14.600 inwoners op een totaal inwonersaantal in de gemeente Den Helder van 56.000 inwoners. Kortom: het totale aantal inwoners van Julianadorp bedraagt ruim 25 procent van alle inwoners van de gemeente Den Helder. In Julianadorp zijn ongeveer drieduizend inwoners 65 jaar of ouder.’’

Willemsoord

Mocht de gemeente niet voor een loket in Julianadorp voelen, dan verzoekt BVJ het college het nieuwe gemeentehuis niet op Willemsoord te realiseren, maar te kiezen voor ’een locatie die wel goed bereikbaar is voor de inwoners van Julianadorp.’

,,Wellicht zijn op deze manier de geschetste nadelen voor de inwoners van Julianadorp van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord enigszins op te vangen’’, aldus Schilder.

“In Julianadorp woont kwart van Helderse inwoners”