Ook verbod op bezit spullen van verboden motorclubs

Delano Weltevreden

DEN HELDER Als jouw stoere leren jas lijkt op die van een verboden motorbende, heb je voortaan een probleem in Den Helder. Tenminste, als het aan burgemeester en wethouders ligt.

College wil regels aanscherpen, raad beslist in april

Nu mag je op openbare plaatsen en in voor publiek toegankelijke gebouwen geen kleding dragen of goederen bij je hebben van een organisatie die door de rechter is verboden of is ontbonden omdat het in strijd is met de openbare orde.

Bijvoorbeeld een leren jas met embleem van een verboden motorbende als Hells Angels of Satudarah. Dat zijn volgens de rechter organisaties met een cultuur van geweld.

Ook in Den Helder is het dragen van kleding of het bij je hebben van spullen met kenmerken van zulke zogenoemde outlaw motorcycle gangs (omg) verboden. Burgemeester en wethouders stellen nu voor om dat verbod uit te breiden.

Als de gemeenteraad akkoord gaat wordt het ook verboden om spullen bij je hebben of te vervoeren die sterke gelijkenis tonen met kenmerken van een verboden organisatie.

De Helderse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is in 2019 aangepast om motorbendes te kunnen aanpakken. De aanvulling biedt volgens de gemeente de mogelijkheid om omg’s aan te pakken die nog niet verboden zijn maar wel sterke gelijkenis tonen met verboden clubs. De regionale Stuurgroep Aanpak Ondermijning (RIEC) heeft Den Helder voorgesteld de aanvulling op te nemen in de APV.

De raadscommissie Bestuur en Middelen praat er op 22 maart over. In april besluit de gemeenteraad of de gewijzigde bepaling daadwerkelijk in de apv wordt opgenomen.