’Streep door hotelplan’

POLITIEK Stadspartij: plan De Kleine Werf is’ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’

De Stadspartij neemt coalitiegenoten die achter plan De Kleine Werf op Willemsoord staan de maat. De fractie vindt ’het stapelen van projecten en het activeren van plannen zonder enige vorm van inspraak ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’.

Plan moet zeker twee jaar in de vriezer om horeca de tijd te geven om te herstellen van coronacrisis

Motie

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 mei probeert de Stadspartij met een motie voorlopig een streep door hotelplan De Kleine Werf te halen.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Ontwikkelbedrijf Zeestad heeft een plan gemaakt voor een kleine honderd hotelkamers op Willemsoord en diverse nieuwe horecagelegenheden. Bouwbedrijf A. Tuin moet het plan tot leven wekken en zegt al diverse gegadigden te hebben.

Willemsoord moet een bruisend stadsdeel worden, heeft de gemeenteraad jaren geleden bepaald. Diverse coalitiefracties vinden dat de huidige gemeenteraad zich niet moet bemoeien met plannen die voor dat terrein worden ontwikkeld, zolang die passen binnen de kaders die door indertijd zijn vastgesteld.

Coalitieakkoord

Stadspartij is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen herinnert zijn coalitiegenoten (Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU) aan het coalitieakkoord.

Daarin staat dat de zogenoemde verbonden partijen te veel zijn weggedreven van de gemeente. Daardoor ontbreekt het aan transparantie en kalft ook het draagvlak af voor het in principe goede werk dat zij doen. Daar moet verandering in komen, vonden de partijen in 2018.

Dat staat haaks op wat er nu gebeurt, vindt de Stadspartij. Van Dongen vraagt zich af wanneer de raad, bewoners, horecaondernemers en hoteliers de mogelijkheid krijgen tot daadwerkelijke inspraak op deze plannen.

Totaal onbegrijpelijk

De fractie vindt het ’totaal onbegrijpelijk’ dat voorstanders in de raad zich nu ’verstoppen achter Zeestad, halve waarheden, onderzoeken die wij tot op heden nog niet hebben mogen ontvangen, en de zogenoemde marktwerking die niet tegen te houden zou zijn, omdat het plan past binnen het bestemmingsplan’.

Van Dongen verwijt de voorstanders van het plan in de gemeenteraad een ’gebrek aan empathisch vermogen richting Helderse ondernemers, die met alles wat zij in zich hebben hun bedrijf overeind proberen te houden in deze covid-crisis’

Stadspartij vindt dat er op Willemsoord geen plaats is voor een stadhuis én De Kleine Werf, omdat Willemsoord de verkeersdruk niet aan kan. Van Dongen snapt niet dat voorstanders van het plan dat aspect negeren, terwijl het in de stadhuisdiscussie al als pijnpunt wordt ervaren. De fractie voorziet dat uitvoering van het hotelplan ten koste zal gaan van toeristische historische evenementen in de buitenruimte op Willemsoord en de nachtrust van omwonenden.

De fractie verwacht dat Helderse ondernemers zeker twee jaar nodig hebben om zich te herstellen van de klappen die zij door de coronacrisis hebben moeten incasseren. Zeestad moet worden opgedragen direct te stoppen met de ontwikkeling van De Kleine Werf. Ook mag het ontwikkelbedrijf wat de Stadspartij betreft geen onomkeerbare besluiten nemen met betrekking tot dit plan, zeker niet tot de Helderse ondernemers zich hebben hersteld.

De tussenliggende tijd moet wat de fractie betreft worden besteed aan overleg met alle betrokkenen en tot het maken van weloverwogen afspraken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *