Stadhuis blokkeert fusie, dat wel

Beter voor Den Helder stelde vier jaar geleden: niet meer geld naar het stadhuis en Zeestad zo snel mogelijk de deur uit. De partij ligt nu met Zeestad in bed. Het plan voor een megalomaan stadhuis wordt geboren.

In de achterban van de coalitiepartijen klinkt steeds luider de vraag om meer transparantie en gezond verstand.

Binnen de VVD wordt al openlijk gesproken over een strategische keuze bij de komende verkiezingen om het signaal af te geven dat de leden het niet eens zijn met de locatiekeuze voor het nieuwe stadhuis.

Ook in het CDA rommelt het en komen geluiden naar buiten dat leden vinden dat de fractie op de verkeerde weg is beland.

Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van de PvdA sta ik in maart 2022 ook voor het dilemma: steun ik mijn partij in Den Helder of kies ik voor de stad. Partijleden hebben vooralsnog geen antwoord gekregen op hun vragen.

Raadsleden stemmen zonder last of ruggespraak, maar je mag wel van ze verwachten dat hun overwegingen worden gedeeld met de leden en kiezers. Partijgenoten en andere burgers die me vragen wat nu te doen, kan ik alleen het antwoord geven dat in de laatste VVD bijeenkomst werd geopperd: ga strategisch stemmen.

Deze brief schrijf ik in mijn hoedanigheid van PvdA-lid, maar ik ben ook bestuurslid van de Museumhaven. Mocht dit aanleiding zijn om de subsidie nu stop te zetten dan ben ik bereid terug te treden.

Echter, als je de werkgelegenheid bij onze scheepwerf kunt opblazen, waarom zou je dan niet een toeristentrekker als de Museumhaven slopen?

Eén troost. Het stadhuis op Willemsoord zet de vorming van een fusiegemeente Noordkop nog jaren in de ijskast. Geen fusiegemeente wenst de rekening te betalen voor een duur gemeentehuis op een onmogelijke locatie. Toch nog iets bereikt door deze ’sloperscoalitie’.

PIERRE TALLOEN

Den Helder

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *