’Overlast door kamerverhuur moet aangepakt’

Delano Weltevreden

Burgemeester en wethouders werken aan een zogeheten parapluplan waarin onder meer regels komen te staan voor kamerverhuur. Ook inwoners die een bed & breakfast willen openen, wordt met het parapluplan houvast geboden.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur wijst er op dat kamerverhuur in sommige wijken en buurten zorgt voor overlast. Dat baart buurtbewoners zorgen. Zij weten vaak niet welke rechten en plichten huurders en verhuurders hebben.

Een kamerverhuurconvenant kan volgens BB zorgen voor beter contact tussen huurders, verhuurders en buurtbewoners. Daarin kan onder meer worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld overlast, onderhoud van de panden en de veiligheid in de buurt.

De buurt moet weten wat in dat convenant staat. Zo’n convenant kan volgens BB bijdragen aan een beter leefklimaat. In Lelystad werkt het goed, weet fractievoorzitter Hamerslag.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 mei dient Behoorlijk Bestuur een motie in. Als die door de gemeenteraad wordt aangenomen, moet het college een kamerverhuurconvenant opstellen waarin allerlei afspraken staan. Wanneer de raad dat convenant heeft goedgekeurd moet de gemeente kamerverhuurders vragen het document te ondertekenen.

DEN HELDERHuisduinen, Julianadorp en Den Helder moeten een kamerverhuurconvenant krijgen waarin afspraken staan over bijvoorbeeld onderhoud, overlast en verloedering. Behoorlijk Bestuur vraagt de gemeenteraad om dit idee te steunen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *