vaccinatie

Kwetsbare groepen krijgen vaccinatie thuis

DEN HELDER Huisartsen in de Kop van Noord-Holland starten vanaf dinsdag 23 februari met het vaccineren van ouderen en mensen met een beperking die wonen in kleinschalige woonvormen én een beroep doen op de huisarts voor medische zorg.

Dat zijn in de Noordkop in totaal 1.042 mensen op zestig locaties. De eerste vaccinatie wordt gegeven bij Zorggroep Tellus in Den Helder.

De vaccinatie neemt naar verwachting twee à drie weken in beslag voor de eerste prikronde. Over vijf weken is de tweede prikronde gepland. De uitvoering van deze vaccinatiecampagne is in handen van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN).

De vaccinatie wordt uitgevoerd door drie mobiele teams met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Een mobiel vaccinatieteam komt naar de bewoners van de zorginstellingen toe.

Ter plaatse werkt het vaccinatieteam nauw samen met het personeel van de locatie, die ook mee kunnen helpen met prikken.

In een vaccinatieteam zit een huisarts, een verzorgende/verplegende (voor het zetten van het vaccin), een coördinator en een chauffeur.

BioNTech/Pfizer

Zij zijn opgeleid door een apotheker om het vaccinatieproces uit te voeren met BioNTech/Pfizer.

Vanwege schaarste van het vaccin kunnen niet alle regio’s in Nederland gelijk van start.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt de verdeling van de vaccins landelijk vast.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *