’Kleine Werf’ in de wacht

POLITIEK Raad kiest voor pauze

De ontwikkelingen van hotelplan de Kleine Werf op Willemsoord worden in de wachtkamer gezet. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten.

Casper Duin

DEN HELDER De raad stemde voltallig in met een motie van de Stadspartij waarin het college wordt opgedragen om Zeestad deze bestuursperiode geen overeenkomsten te laten sluiten met mogelijke ontwikkelaars van het horecacluster op Willemsoord.

Wethouder Michiel Wouters beloofde om ’alle bestuurlijke mogelijkheden aan te wenden’ om dit te realiseren.

Raad en college zijn het erover eens dat een pas op de plaats moet worden gemaakt met de ontwikkelingen van het hotelplan op de voormalige rijkswerf. Zo wordt er eerst gewacht uit een geactualiseerd onderzoek naar de horeca- en hotelcapaciteit in Den Helder. De gemeenteraad wil dit zogeheten ladderonderzoek in 2022 nog eens updaten om de ware gevolgen van de coronacrisis daarin mee te nemen. Dat is uiterlijk op 1 september 2022 gebeurd.

Veel horeca- en hotelbedrijven hebben het als gevolg van de coronapandemie zwaar. ,,Laten we de eerst de economische gevolgen van corona meenemen. De echte tegenslagen komen misschien nog wel, dus laten we hiervoor de tijd nemen’’, aldus PvdA-fractievoorzitter Pieter Blank.

CDA’er Harmen Krul sprak van een ’maatschappelijke ramp’.

Enkele partijen wezen erop dat de parkeerdruk op Willemsoord beter in kaart moet worden gebracht.

De ontwikkelingen van de Kleine Werf worden daarmee op pauze gezet. Er lijkt sprake van uitstel, geen afstel. CDA, PvdA en Beter voor Den Helder toonden zich enorm enthousiast over het horecacluster.

De Kleine Werf moet er in 2025 staan. Het plan omvat een hotel (55 kamers) met wellness- en vergaderfaciliteiten, een acht verdiepingen hoog appartementencomplex (40 kamers) met skybar en drie restaurants. Bouwbedrijf A. Tuin gaat het voor eigen rekening en risico ontwikkelen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *