Haven dreigt opnieuw in financiële nood te komen

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe gemeenteraad moet waarschijnlijk opnieuw de buidel trekken om Port of Den Helder overeind te houden. Het havenbedrijf heeft eind dit jaar naar verwachting niet genoeg geld om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ook de luchthaven blijkt een financieel zorgenkindje te zijn.

Bedrijf koerst af op verlies van bijna half miljoen euro

Uit de voorlopige jaarrekening 2020 blijkt dat PoDH waarschijnlijk 439.000 euro in de min eindigt. De directie was uitgegaan van 293.000 euro in zwarte cijfers. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid.

Als gevolg van de corona-crisis hebben minder schepen de Helderse haven aangedaan. Over het hele boekjaar was het aantal scheepsbewegingen 20 procent minder dan in 2019. Dat zorgde voor een lagere omzet in 2020. Ook bleven grondverkopen uit. Het havenbedrijf kon de kosten beheersen, maar kon een verlies niet voorkomen.

Zoeken

De raad van commissarissen van het havenbedrijf heeft de gemeente gemeld dat er eind dit jaar een liquiditeitsprobleem ontstaat. Als dat gebeurt kan niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan. Tegenvallers in de omvangrijke onderhoudsprojecten kunnen ook niet worden opgevangen. De gemeente en PoDH zoeken naar oplossingen.

Ook de luchthaven baart de gemeente zorgen. De gemeente is 100 procent eigenaar van Luchthaven Den Helder BV. Die gemeentelijke BV is voor 50 procent eigenaar van Den Helder Airport. De andere helft van DHA is in handen van CHC Helicopter.

De luchthaven heeft ook last van de coronacrisis. Daarnaast komt er door de lage gasprijs minder geld in het laatje. Het jaar 2020 is met een verlies van ruim 70.000 euro afgesloten. De jaren daarvoor boerde het luchthavenbedrijf juist goed. De verwachting is dat nog enkele jaren verlies zal worden geleden. Hoewel het bedrijf financieel wat vet op de botten heeft, wordt ’een bedenkelijke situatie’ voorzien voor de middellange termijn.

De afspraken die met aandeelhouder CHC Helicopter zijn gemaakt over het dekken van verliezen, pakken slecht uit voor de gemeente. Hoewel CHC de helft van de aandelen bezit, hoeft het bedrijf per jaar niet meer dan 148.000 euro bij te dragen om verliezen te dekken.

Aan het helikopterbedrijf is vorig jaar al voorgesteld om de helft van de verliezen te betalen. De directie van dat bedrijf heeft daar nog geen ja op gezegd. Willemsoord BV had verwacht 2020 af te sluiten met een positief resultaat van ruim 18.700 euro. Dat wordt waarschijnlijk meer dan 70.600 euro. Die meevaller is te danken aan de verkoop van twee niet-monumentale gebouwen.

Afspraken

Door die inkomsten zijn de huurachterstanden als gevolg van de coronacrisis gecompenseerd. De huurders lopen zo’n 200.000 euro achter. De directie van Willemsoord heeft met hen afspraken gemaakt over het inlopen van de achterstanden.

Maandag 19 april praat de raadscommissie bestuur en middelen over de zogenoemde verbonden partijen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *