’Extra studie stadhuis nodig’

DEN HELDERVijf oppositiepartijen hebben de Helderse Rekenkamercommissie (RKC) gevraagd onderzoek te doen naar het effect van het stadhuisplan op de nautische werkgelegenheid op Willemsoord.

Dat zegt fractievoorzitter Henk Mosk van D66 namens de fracties van PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Senioren Actief.

De coalitie voelt niets voor zo’n onderzoek en stemde onlangs tegen een motie van de vijf oppositiefracties. De vijf vroegen in de motie om de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de overweging of het stadhuisplan door moest gaan of niet.

Volgens fractievoorzitter Harmen Krul van CDA heeft het onderzoek geen zin omdat alle belangrijke besluiten over het stadhuisplan al zijn genomen.

Of de Rekenkamercommissie ook gehoor geeft aan het verzoek van de oppositiefracties zal moeten blijken. Iedereen mag onderwerpen aandragen, ook burgers. De RKC bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht.

Daarbij spelen diverse criteria een rol. Zo moet een onderzoek informatie opleveren waar de raad nog niet over beschikt. Ook moet hetonderwerp actueel en van groot maatschappelijk belang zijn. Het onderwerp moet ook behapbaar zijn in termen van tijd en geld. Daarnaast moeten de onderzoeksresultaten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de gemeentelijke organisatie.

Onderwerpen moeten het persoonlijk belang overstijgen en goed gemotiveerd zijn. De onderzoeksvraag moet duidelijk zijn en helder maken welk belang met het onderzoek is gediend.

De vijf fracties overwegen ook om zelf onderzoek te laten doen. Zij zijn nog steeds in gesprek met onderzoeksbureau’s. Of zij opdracht geven tot een onderzoek hangt mede af van de kosten.

Henk Mosk zegt dat de oppositiefracties het onderzoek niet door het Helderse bedrijfsleven willen laten sponsoren, omdat ondernemers belang hebben bij de uitkomst.

Oppositie eist onderzoek effect werkgelegenheid

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *