office_winhov_stadhuis_den_helder_exterieur_entrance.1200x0

Erfgoedvereniging krijgt nul op rekest

Delano Weltevreden

DEN HELDERBurgemeester en wethouders zien niet af van het plan om een stadhuis te vestigen in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Dat schrijft het college aan erfgoedvereniging Heemschut. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met het plan ingestemd, zegt het stadsbestuur.

Heemschut vindt dat het stadhuisplan in strijd is met het bestemmingsplan. En dat tweehonderd jaar maritiem-industriële ontwikkeling in de scheepsbouw daar nog duidelijk zichtbaar is. Henk Dirkx, vicevoorzitter van de Commissie Noord-Holland van Heemschut, verwijst naar het bestemmingsplan voor het complex. Daarin staat dat de oorspronkelijke functies van Willemsoord herkenbaar moeten blijven. Kantoren zouden niet op de voormalige marinewerf moeten worden gevestigd.

Heemschut stelt dat het nooit de bedoeling is geweest om op het complex kantoren te vestigen en verwijst daarvoor naar het bestemmingsplan. Als de gebouwen 66 en 72 tot stadhuis worden omgebouwd kan die 4000 vierkante meter niet meer worden gebruikt voor nautische ontwikkelingen.

Het college gaat niet in op de door Heemschut geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. Wel zeggen burgemeester en wethouders dat de gemeentelijke monumentenadviescommissie positief is over de plannen.

’Zij heeft haar complimenten uitgesproken voor de zorgvuldige en kwalitatieve uitwerking. Ook is er gedurende het gehele proces nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft de RCE ook positief geadviseerd en ingestemd met de bouwplannen voor het stadhuis.’

Het college en Heemschut streven hetzelfde doel na, zeggen burgemeester en wethouders. Namelijk het behoud van cultureel erfgoed.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *