logo-den-helder

Den Helder verwacht miljoenen minder te ontvangen uit fonds

DEN HELDERAls de plannen van het kabinet doorgaan, krijgt Den Helder in 2023 mogelijk zo’n € 850.000 minder uit het Gemeentefonds. In 2024 zou dat € 1,7 miljoen zijn en het jaar daarop € 2,6 miljoen.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de Stadspartij. De partij maakt zich grote zorgen om de komende verdeling van het Gemeentefonds. Met name kleine en middelgrote gemeenten zouden er financieel erg op achteruit gaan, terwijl het geld nu al een probleem is. De nieuwe verdeelsleutel zou op 1 januari dit jaar ingaan. Omdat aanvullende berekeningen nodig zijn, is de invoering met een jaar uitgesteld. Op basis van de voorlopige berekeningen verwacht het college voor 2023 een mogelijke daling van afgerond € 850.000. Voor 2024 zou dat € 1,7 miljoen zijn en voor 2025 zou Den Helder € 2,6 miljoen minder krijgen uit het onds. De discussie over de verdeling is nog niet afgelopen, verwacht het college. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt dat er sowieso meer geld naar de gemeenten moet. Vrijwel alle gemeenten komen niet uit met de middelen voor de Jeugdzorg en in iets mindere mate voor de Wmo. Den Helder bereidt maatregelen voor om de stijging van kosten van Jeugdzorg en Wmo in de hand te houden.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *