De regels in de APV worden voorlopig niet gewijzigd

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe gemeenteraad buigt zich op 6 april niet over de voorstellen voor een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Een meerderheid van de commissie Bestuur en Middelen vindt dat er dit najaar goed over moet worden gepraat.

“Wie bepaalt of een motorjasje sterke gelijkenis vertoont?”

Alleen VVD en ChristenUnie vinden dat de raad er op 6 april wél over moet praten. VVD vindt zelfs dat de wijzigingen zonder verdere discussie kunnen worden goedgekeurd.

Pieter Blank van PvdA is verbaasd over de voorgestelde wijzigingen. ,,De raad wilde minder regels en meer vrijheid voor de burgers. Nauwelijks een jaar na die discussie worden weer wijzigingen voorgesteld. Er komen regels bij of regels worden aangescherpt. Juist nu onze inwoners door corona een inperking van hun vrijheid ervaren, gaan wij discussiëren over een verdere inperking. Het college zegt dat het om redactionele wijzigingen gaat, maar het zijn regels die wel degelijk een sociale impact hebben. We moeten na corona een breder debat voeren over vrijheid en de inperking daarvan.’’

Diverse fracties maken zich zorgen over het voorstel om kleding en kernmerken te verbieden die sterke gelijkenis vertonen met de zogenoemde outlaw motor gangs, motorclubs die zich met allerlei strafbare activiteiten bezighouden.

Dolf Salverda (Stadspartij) vindt dat het college daarmee onder meer in strijd met bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting wil handelen. Burgemeester Jan de Boer, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, denkt dat het wettelijk goed zit met de wijzigingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voorgesteld.

Eli Saliha (Beter voor Den Helder) denkt dat de gemeente zich met ’sterke gelijkenis vertonen’ op glad ijs begeeft. ,,Dat is een vaag begrip. Elke handhaver kan daar een eigen interpretatie aan geven.’’ Maar volgens de burgemeester is het normaal dat handhavers optreden op basis van hun inschatting van een situatie.

Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt het ’burgertje pesten’ als de gemeente wil bepalen welke kleding burgers mogen dragen: ,,Totale waanzin.’’

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *