Weinig steun voor motie tegen Wouters

Gebouw 72 op Willemsoord.

ARCHIEFFOTO GEORGE STOEKENBROEK

DEN HELDERTijdens de raadsvergadering van maandagavond diende Carla van Driesten van Senioren Actief een motie van afkeuring in aan het adres van wethouder Michiel Wouters. Bijval kreeg ze van slechts zeven andere raadsleden waardoor de motie het niet haalde.

Volgens Van Driesten had Wouters de raad niet volledig geïnformeerd over het stadhuis op Willemsoord. De wethouder had een planschadeovereenkomst getekend omdat een het dak van Gebouw 72 van het beoogde stadhuis op Willemsoord een halve meter hoger zou worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. ,,Hij wist hoe politiek gevoelig dit onderwerp ligt en toch had hij ons niet op de hoogte gebracht’’, aldus Van Driesten. ,,Ook heeft de wethouder keer op keer beweerd dat het stadhuisplan niet in strijd was met het bestemmingsplan.’’

Dertig raadsleden stemden over de motie. D66 (twee raadsleden), GroenLinks (een), Behoorlijk Bestuur (drie) en Marinus Vermooten, partijgenoot van Van Driesten, keurden de handelwijze van Wouters ook af. De overige 22 Helderse raadsleden stemden tegen de motie, waardoor deze werd verworpen.

Hans Brandsma

’Cuypers’ vraagt monumentale status aan voor Gebouw 72

Delano Weltevreden

DEN HELDERHet Cuypersgenootschap heeft de gemeente Den Helder gevraagd om Gebouw 72 op Willemsoord de status van gemeentelijk monument te geven. Gebouw 72 en Gebouw 66 moeten worden verbouwd tot stadhuis.

Willemsoord 72 is in 1949 gebouwd als werkplaats voor takelaars en zeilmakers. Het pand heeft geen monumentenstatus. Het Cuypersgenootschap vindt dat het pand beschermd moet worden. ’Aangezien deze loods sinds de bouw nauwelijks is gewijzigd en dit type pand door sloop en transformatie in Nederland zeldzaam wordt, is bescherming als monument noodzakelijk’, schrijft de secretaris van het genootschap aan burgemeester en wethouders van Den Helder.

’We verzoeken u alsnog op basis van artikel 5 van de Erfgoedverordening de loods aan te wijzen als gemeentelijk monument’.

Zeldzaam

De cultuurhistorische-, bouwhistorische- en zeldzaamheidswaarde van het pand op landelijk niveau is volgens de organisatie zonneklaar.

De transformatie van het gebouw tot stadhuis zal het bouwwerk geweld aandoen, schrijft secretaris Leo Dubbelaar namens het bestuur van het Cuypersgenootschap: ’Het plan is om de buitengevels van Willemsoord 72 te strippen en te voorzien van een kantoorachtige uitstraling met veel ramen. De architectonische uitstraling van het pand uit de wederopbouwperiode gaat geheel verloren. Wij vinden deze ingreep onaanvaardbaar en verzoeken uw college om terughoudend met deze ingreep om te gaan.’’

Het moet volgens ’Cuypers’ mogelijk zijn het pand zo te verbouwen dat de uitstraling van de gevels behouden blijft. ’Dus met minder ramen en behoud van de ijzeren vensterroeden.’ Het genootschap is geen onbekende in Den Helder. De organisatie heeft zich ook verzet tegen de transformatie van het postkantoor tot stadhuis.

Honden mogen in het gehele Timorpark loslopen, als proef

Tessa Thepen

DEN HELDERHet Timorpark was voor hondenbaasjes een grote puzzel, zo bleek uit berichtgeving in maart. Dat verandert.

Gemeente past ook op drie andere locaties beleid aan

Het college van Den Helder start een proef waarbij het gehele park een jaar lang als losloopgebied geldt. Ook op drie andere locaties worden aanpassingen gedaan.

In maart werd juist nog gesproken over een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordering (APV). Daarin stond dat honden ’op de openbare weg’ aangelijnd moetsen zijn. Dat betekende dat ze op andere openbare plekken, zoals parken, los zouden mogen lopen. Het college was van mening dat de aanlijnverplichting of het verbod op honden uitgebreid moest worden, zodat bijtincidenten konden worden voorkomen.

Op drie locaties in Den Helder gaat dat ook gebeuren. In Nieuw Den Helder zijn de Falgatuinen, ter hoogte van de bouwlocatie voor tiny houses, voortaan verboden voor honden. Voorheen was dit een losloopgebied.

In het Stadspark worden de speelplekken en het Joods monument verboden voor viervoeters en op andere locaties in het park geldt een aanlijnplicht. Diezelfde plicht geldt ook in het Kreekpark, op de plek waar de nieuwe woonwijk wordt aangelegd.

Enige vrijheidsbeperking voor honden en hun baasjes, maar daar tegenover staat dat ze voortaan in het Timorpark kunnen gaan en staan waar ze willen.

’Kleine Werf’ in de wacht

POLITIEK Raad kiest voor pauze

De ontwikkelingen van hotelplan de Kleine Werf op Willemsoord worden in de wachtkamer gezet. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten.

Casper Duin

DEN HELDER De raad stemde voltallig in met een motie van de Stadspartij waarin het college wordt opgedragen om Zeestad deze bestuursperiode geen overeenkomsten te laten sluiten met mogelijke ontwikkelaars van het horecacluster op Willemsoord.

Wethouder Michiel Wouters beloofde om ’alle bestuurlijke mogelijkheden aan te wenden’ om dit te realiseren.

Raad en college zijn het erover eens dat een pas op de plaats moet worden gemaakt met de ontwikkelingen van het hotelplan op de voormalige rijkswerf. Zo wordt er eerst gewacht uit een geactualiseerd onderzoek naar de horeca- en hotelcapaciteit in Den Helder. De gemeenteraad wil dit zogeheten ladderonderzoek in 2022 nog eens updaten om de ware gevolgen van de coronacrisis daarin mee te nemen. Dat is uiterlijk op 1 september 2022 gebeurd.

Veel horeca- en hotelbedrijven hebben het als gevolg van de coronapandemie zwaar. ,,Laten we de eerst de economische gevolgen van corona meenemen. De echte tegenslagen komen misschien nog wel, dus laten we hiervoor de tijd nemen’’, aldus PvdA-fractievoorzitter Pieter Blank.

CDA’er Harmen Krul sprak van een ’maatschappelijke ramp’.

Enkele partijen wezen erop dat de parkeerdruk op Willemsoord beter in kaart moet worden gebracht.

De ontwikkelingen van de Kleine Werf worden daarmee op pauze gezet. Er lijkt sprake van uitstel, geen afstel. CDA, PvdA en Beter voor Den Helder toonden zich enorm enthousiast over het horecacluster.

De Kleine Werf moet er in 2025 staan. Het plan omvat een hotel (55 kamers) met wellness- en vergaderfaciliteiten, een acht verdiepingen hoog appartementencomplex (40 kamers) met skybar en drie restaurants. Bouwbedrijf A. Tuin gaat het voor eigen rekening en risico ontwikkelen.

Markante paddenstoel wordt definitief gesloopt

Het definitieve ontwerp van Het Warenhuys, voorheen het pand van V&D.

ARCHITECTENBUREAU HAPPEL, CORNELISSE, VERHOEVEN❮❯

STADSVERNIEUWING 36 woningen boven V&D-pand, eind 2022 bewoonbaar

De kogel is door de kerk. Of in dit geval, door de paddenstoel. Het markante bouwwerk aan de Beatrixstraat in Den Helder verdwijnt definitief. In juni wordt het gesloopt. In het vierde kwartaal begint de bouw en wordt het voormalige V&D-pand getransformeerd tot winkel- en wooncomplex.

Delano Weltevreden

DEN HELDER De koepel, waarin vroeger een lunchroom was gevestigd, is een begrip in Den Helder. Menig Nieuwedieper heeft daar een maaltijd genuttigd. Directeur Robbert Waltmann van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed zegt dat de paddenstoel te klein is om er, apart van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld een zelfstandige (horeca)zaak of woning van te maken. Nog los van het probleem hoe dan de rolstoelvriendelijke toegankelijkheid, keuken en toiletvoorzieningen geregeld moeten worden.

Daarnaast zou het uitzicht van bewoners van de aangrenzende appartementen op de eerste verdieping ernstig belemmerd worden. Een woning in de paddenstoel zou bovendien een privacyprobleem opleveren, omdat bewoners zo in de naastgelegen woningen zouden kunnen kijken. En omgekeerd.

Dubbel gevoel

Waltmann heeft een dubbel gevoel bij het verdwijnen van het bouwwerk: ,,Aan de ene kant vind ik het jammer. De paddenstoel is voor Den Helder kenmerkend, net als de lange Jaap en de watertoren. Aan de andere kant ben ik blij, omdat het in de Beatrixstraat een sta-in-de-weg is voor een optimaal zicht op de watertoren.’’

Het complex, met winkels op de begane grond en woningen daarboven, gaat Het Warenhuys heten. De naam verbindt het heden met het verleden waardoor de historie van het pand nog vele generaties zal voortleven. Om dit ook visueel te maken overweegt Helder Vastgoed om in de centrale hal een grote foto van de opbouw van het pand met de koepel te hangen als herinnering van deze nostalgische tijd. Een knipoog naar het vroegere warenhuis V&D op die plek.

Woningen

Het nieuwe pand bestaat naast de winkelplint straks uit 36 sociale huurwoningen, dat is een toevoeging van 18 sociale huurwoningen op een prominente plek in het stadshart. De woningen komen in twee lagen boven de winkels en worden te zijner tijd aangeboden op Woonmatchkopnh.nl.

Helder Vastgoed is in gesprek met diverse partijen voor een plekje in de winkelplint. In het souterrain is plaats voor bergingen en krijgen Kunsthal 45 en de Kunstuitleen hun nieuwe onderkomen. Aan beide uiteinden van het gebouw komen ingangen die naar de kelder leiden. Een deel van de kelder is nog beschikbaar. Helder Vastgoed zoekt ook daarvoor nog kandidaten.

Met de sloop verdwijnt ook het kunstwerk van Leon Keer. Meer dan twee jaar konden bezoekers van het stadshart de levensgrote 3D-walvis, de reddingsboei en de bekende koffer aanschouwen. De kunstenaar wist dat het om tijdelijke kunstwerken ging, zegt Helder Vastgoed.

Het Warenhuys is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Happel, Cornelisse, Verhoeven. Ook de achterkant van het V&D-gebouw krijgt een volwaardige uitstraling, zegt directeur Waltmann. Daar komen onder andere de liften naar de woningen. Helder Vastgoed verwacht in het derde kwartaal te beginnen met de bouw. Naar verwachting kunnen eind 2022 waarschijnlijk de huurders en de winkeliers hun intrek nemen.

De paddenstoel is voor Den Helder kenmerkend, net als de lange Jaap en de watertoren. In de Beatrixstraat is het ook een sta-in-de-weg voor een optimaal zicht op de watertoren

Revitalisering

Het Warenhuys is onderdeel van de omvangrijke revitalisering die het stadshart van Den Helder ondergaat. Woningstichting en Helder Vastgoed trekken daarin samen op met de gemeente Den Helder en ontwikkelbedrijf Zeestad.

’Streep door hotelplan’

POLITIEK Stadspartij: plan De Kleine Werf is’ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’

De Stadspartij neemt coalitiegenoten die achter plan De Kleine Werf op Willemsoord staan de maat. De fractie vindt ’het stapelen van projecten en het activeren van plannen zonder enige vorm van inspraak ongelukkig, onverantwoord en onacceptabel’.

Plan moet zeker twee jaar in de vriezer om horeca de tijd te geven om te herstellen van coronacrisis

Motie

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 mei probeert de Stadspartij met een motie voorlopig een streep door hotelplan De Kleine Werf te halen.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Ontwikkelbedrijf Zeestad heeft een plan gemaakt voor een kleine honderd hotelkamers op Willemsoord en diverse nieuwe horecagelegenheden. Bouwbedrijf A. Tuin moet het plan tot leven wekken en zegt al diverse gegadigden te hebben.

Willemsoord moet een bruisend stadsdeel worden, heeft de gemeenteraad jaren geleden bepaald. Diverse coalitiefracties vinden dat de huidige gemeenteraad zich niet moet bemoeien met plannen die voor dat terrein worden ontwikkeld, zolang die passen binnen de kaders die door indertijd zijn vastgesteld.

Coalitieakkoord

Stadspartij is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen herinnert zijn coalitiegenoten (Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU) aan het coalitieakkoord.

Daarin staat dat de zogenoemde verbonden partijen te veel zijn weggedreven van de gemeente. Daardoor ontbreekt het aan transparantie en kalft ook het draagvlak af voor het in principe goede werk dat zij doen. Daar moet verandering in komen, vonden de partijen in 2018.

Dat staat haaks op wat er nu gebeurt, vindt de Stadspartij. Van Dongen vraagt zich af wanneer de raad, bewoners, horecaondernemers en hoteliers de mogelijkheid krijgen tot daadwerkelijke inspraak op deze plannen.

Totaal onbegrijpelijk

De fractie vindt het ’totaal onbegrijpelijk’ dat voorstanders in de raad zich nu ’verstoppen achter Zeestad, halve waarheden, onderzoeken die wij tot op heden nog niet hebben mogen ontvangen, en de zogenoemde marktwerking die niet tegen te houden zou zijn, omdat het plan past binnen het bestemmingsplan’.

Van Dongen verwijt de voorstanders van het plan in de gemeenteraad een ’gebrek aan empathisch vermogen richting Helderse ondernemers, die met alles wat zij in zich hebben hun bedrijf overeind proberen te houden in deze covid-crisis’

Stadspartij vindt dat er op Willemsoord geen plaats is voor een stadhuis én De Kleine Werf, omdat Willemsoord de verkeersdruk niet aan kan. Van Dongen snapt niet dat voorstanders van het plan dat aspect negeren, terwijl het in de stadhuisdiscussie al als pijnpunt wordt ervaren. De fractie voorziet dat uitvoering van het hotelplan ten koste zal gaan van toeristische historische evenementen in de buitenruimte op Willemsoord en de nachtrust van omwonenden.

De fractie verwacht dat Helderse ondernemers zeker twee jaar nodig hebben om zich te herstellen van de klappen die zij door de coronacrisis hebben moeten incasseren. Zeestad moet worden opgedragen direct te stoppen met de ontwikkeling van De Kleine Werf. Ook mag het ontwikkelbedrijf wat de Stadspartij betreft geen onomkeerbare besluiten nemen met betrekking tot dit plan, zeker niet tot de Helderse ondernemers zich hebben hersteld.

De tussenliggende tijd moet wat de fractie betreft worden besteed aan overleg met alle betrokkenen en tot het maken van weloverwogen afspraken die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

’Campers weg op Willemsoord? Het stomste wat je kan doen’

Marischka de Jager

DEN HELDERHij mag dan officieel geen directeur meer zijn van Willemsoord, Hans Broekmeulen weet zeker dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt over het verplaatsen van de camperplaatsen op het oude werfterrein. ,,Dat zou pas gebeuren als er een nieuw Marinemuseum is. En zolang dat niet gebeurt, kunnen die campers gewoon blijven staan.’’

“Oud-directeur Broekmeulen wijst op afspraken

Broekmeulen – sinds vorige maand met pensioen – kan zich opwinden over de uitlatingen van wethouders Michiel Wouters en Kees Visser, zaterdag in deze krant. Daarin stelden zij dat de camperplaatsen op Willemsoord op termijn weg moeten. ,,In verband met ontwikkelingen op Willemsoord-Noord en de gewenste uitstraling van het complex is het niet wenselijk om die camperplaatsen daar te houden’’, zo liet wethouder Wouters weten.

Dat schoot bij Broekmeulen in het verkeerde keelgat. ,,Ik heb nauwelijks mijn hielen gelicht of er wordt gezegd dat de campers weg moeten van Willemsoord. Terwijl er afspraken liggen met Zeestad en West8 (het architectenbureau, red.) dat de campers daar kunnen blijven totdat er een nieuw Marinemuseum is gebouwd met de entree aan de andere kant. De campers zouden dan verhuizen naar Buitenveld.’’ Op dit braakliggende terrein naast de Zeedoksluis wordt nu een alternatieve toegangsweg naar Willemsoord aangelegd vanwege de komst van het stadhuis.

Broekmeulen verbaast zich erover dat er nu wordt gesproken over het weghalen van de camperplaatsen. ,,Het gaat om misschien veertig plekken. In de zomermaanden. Dat zijn zo’n tachtig tot honderd mensen die hier uit eten gaan, hun boodschappen doen. Misschien naar de bioscoop gaan, een souvenir kopen. Iedereen profiteert ervan en wij sturen ze weg. Los van de afspraken die er zijn gemaakt, is dat wel het stomste wat je kan doen.’’

Tijdens een vorige maand gehouden commissievergadering liet Zeestad-directeur Ferdinand Vreugdenhil al weten de campers het liefst zo snel mogelijk te zien verdwijnen: ,,Ik vind camperplaatsen daar niet op hun plek. In de zomer staat het helemaal vol. Mensen staan zich buiten om te kleden of staan in hun onderbroek de was op te hangen’’, zo liet hij de gemeenteraadsleden weten. De campers zouden volgens hem afbreuk doen aan de uitstraling van Willemsoord.

,,Niet netjes’’, zegt Broekmeulen daarover. ,,Dat Zeestad zoiets roept terwijl je weet dat er afspraken liggen. Zolang er geen nieuw Marinemuseum is, blijven die campers daar gewoon staan.’’ In de plannen voor vergroening van Willemsoord die twee jaar geleden werden gepresenteerd, is ook het nieuwe Marinemuseum ingetekend.

’Wouters moet opstappen’

POLITIEK Senioren Actief is het vertrouwen kwijt in wethouder

Wethouder Michiel Wouters van Den Helder moet opstappen. Dat stelt de raadsfractie Senioren Actief. ,,Er is informatie achtergehouden over het stadhuisplan, en dat is een doodzonde.”

’Er is informatie achtergehouden over stadhuisplan’

Hans Brandsma

DEN HELDER Senioren Actief en Behoorlijk Bestuur hebben raadsvragen gesteld over de planschadeovereenkomst die is gesloten tussen ontwikkelbedrijf Zeestad en de gemeente Den Helder. Gebouw 72, onderdeel van het nieuwe stadhuisplan op de Oude Rijkswerf, zou hoger worden dan is toegestaan.

,,Het college en gemeenteraadsleden van de coalitie hebben tot nu toe steeds volgehouden dat het stadhuisplan past binnen het bestemmingsplan’’, aldus Carla van Driesten van Senioren Actief.

,,De omgevingsvergunning is in december 2020 aangevraagd en naar verluidt is dit plan in strijd met het bestemmingsplan, dat erkennen nu ook het college en Zeestad. De gemeenteraad is ondanks de vele vragen vanuit de oppositie hierover op het verkeerde been gezet. De juiste informatie is achterwege gebleven en dit is een doodzonde.’’

Van Driesten en haar collega Marinus Vermooten vinden dat verantwoordelijk wethouder Wouters zijn conclusies moet trekken en opstappen. ,,De oppositie in de raad kan hierdoor het raadswerk niet naar behoren doen. Hiervoor zou de desbetreffende wethouder zijn consequenties moeten nemen.”

,,Het liefst hadden wij ook een dezer dagen ook een extra raadsvergadering belegd, maar daarvoor hadden we steun van minimaal zeven raadsleden moeten hebben. Ook door het korte reces bleek dat te moeilijk.’’

Wat Van Driesten vooral steekt is dat Wouters tijdens de ingelaste raadsvergadering van 31 maart geen open kaart heeft gespeeld. ,,De planschadeovereenkomst bleek al op 9 maart getekend. Als de wethouder een gentleman was geweest, had hij dat op zijn minst kunnen melden dat het was gebeurd. Dat heeft hij niet gedaan en daar zijn wij erg teleurgesteld over. Voor de eerstkomende raadsvergadering van 25 mei bereiden wij een motie van wantrouwen voor. Het stadhuis zal er wel komen gezien de raadsmeerderheid die zich daarvoor heeft afgetekend, maar via de raadsvragen willen we duidelijkheid over het rookgordijn dat rond het bestemmingsplan is opgetrokken. De wethouder heeft keer op keer niet de waarheid verteld. Wij willen graag de gespreksverslagen inzien. Raadsleden hebben het recht de niet-openbare collegebesluiten met bijbehorende besluiten te bekijken.’’

Zeestad kreeg van de gemeente de opdracht het stadhuis te bouwen in de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Daar heeft het ontwikkelbedrijf een omgevingsvergunning voor nodig. Die is in december vorig jaar aangevraagd. Het plan zou in strijd zijn met het bestemmingsplan, erkennen het college en Zeestad in een planschadeovereenkomst.

De verbouwing betekent dat Gebouw 72 hoger wordt dan mag. In de overeenkomst staat dat de omgevingsvergunning daarom geweigerd moet worden, tenzij de gemeente meewerkt aan een afwijking van het bestemmingsplan. Het college wil dat ook doen, maar dat kan leiden tot planschadeclaims.

Zaterdag liet Leo van Esdonk namens Behoorlijk Bestuur al weten dat Wouters een politieke doodzonde had begaan. ,,De raad is niet geïnformeerd, dat is onfatsoenlijk bestuur. Bovendien heeft de wethouder keer op keer niet de waarheid niet verteld.’’ Na beantwoording van vragen besluit zijn partij over de motie van wantrouwen.

Niet alle horeca-eigenaren staan te popelen om vanaf vandaag weer gasten te krijgen

Delano Weltevreden

DEN HELDERHet mag weer. Maar niet alle horecabedrijven stellen hun terrassen de dag na Koningsdag open voor gasten. ,,We kunnen hen niet de kwaliteit bieden die wij willen’’, zegt ondernemer Tom van den Berg.

Van den Berg is mede-verantwoordelijk voor vier horecazaken op Willemsoord. Dancing Club 7 is gesloten en voor die locatie wordt een nieuw concept uitgewerkt, vertelt de ondernemer.

,,Wij gaan niet open. We richten ons volledig op het nieuwe concept. De nieuwe zaak gaat zich richten op eten en drinken voor de wat oudere doelgroep en gaat vanaf vier uur ’s middags open. Het heeft voor ons geen zin om morgen om vier uur open te gaan en om zes uur weer dicht. De weersomstandigheden voor de dagen daarna zijn ook niet best. Wat moeten we dan aan onze gasten zeggen? Neem je eten onder je arm mee naar huis? We willen een bepaalde kwaliteit leveren en wachten liever nog een paar weken.’’

Eigenlijk kan het niet uit om maar zes uur open te gaan, zegt Danny Janssen van Diverzo Café aan de Beatrixstraat. Hij is overspoeld met aanvragen voor reserveringen. ,,Meteen al de avond dat het bekend werd.’’

’Niet logisch’

Eigenlijk is het raar dat horecazaken van twaalf tot zes ’s middags hun terrassen mogen openen, vindt hij. ,,Die regels zijn totaal niet logisch. Om zes uur moeten we de mensen wegsturen, terwijl zij prima zitten op het terras. Daarna mogen zij elkaar thuis wel opzoeken.’’

Diverzo Café heeft al zo’n vijfendertig reserveringen staan. Janssen: ,,Reserveren kan telefonisch, maar ook ter plekke. Ik verwacht dat er in die zes uur wat verloop zal zijn. Maar ik denk ook dat sommige mensen de volle zes uur blijven zitten.’’ Ron Ippen is eigenaar van Effe in ’t Dorp, aan het Loopuytpark. ,,Natuurlijk kan het niet uit om maar zes uur open te zijn. Maar we hebben een half jaar geroepen dat we open willen. Dan zou het raar zijn als we nu niet open gaan.’’

Opfriscursus

Het succes van de openstelling valt of staat met het weer, is zijn overtuiging. ,,Wij zijn er in elk geval klaar voor. Met het hele team hebben we een opfriscursus gedaan in verband met de gastvrijheid. Dat was een bijeenkomst vol humor. We staan weer klaar om de gasten te verwelkomen.’’

Wie daar nog niet klaar voor zijn, zijn Jowan en Sofie Zoutendijk van lunchroom Robuust aan de Keizerstraat. Zij werken aan Robuust 2.0, melden zij op Facebook. Zij willen de komende tijd ’de puntjes op de i’ zetten.

Zeer ingetogen blijdschap. Dat is hoe de vlag erbij hangt bij sommige van de horecaondernemers in gemeente Schagen nu de terrassen vanaf vandaag weer open mogen. Kritiek die vorige week al hoorbaar was. Toch gaan de meeste ondernemers wel open, voor zover bekend.

’Politiek, gun horeca rust’

ONDERNEMERS Hotelier doet beroep op raad om plan voor Willemsoord af te blazen

De gemeenteraad kan lokale horecaondernemers een grote dienst bewijzen door het plan voor een kleine honderd hotelkamers en drie restaurants op Willemsoord af te blazen. Dat zegt Tim Petter, eigenaar van Grand Hotel Beatrix.

Laat diepe wonden in onze sector eerst helen

Delano Weltevreden

DEN HELDER ,,Laat de diepe wonden die de horecasector door de coronacrisis heeft opgelopen eerst helen. Het zou van realiteitszin getuigen als de gemeenteraad een pas op de plaats zou maken en niet zou meegaan in een prestigeproject van Zeestad’’, zegt Tim Petter.

,,Er is totaal geen noodzaak voor. In de hotelwereld werkt het zo dat onderzoek wordt gedaan naar waar er markt is. Ik heb nog geen ondernemer gezien die geld in dat hotel wil steken. Maar sommige gemeenteraadsleden en Zeestad denken dat het wel een goed idee is en steken alvast geld in het maken van allerlei plannen. Dan is er dus sprake van oneerlijke concurrentie. Daar ben ik tegen.’’

Petter was geruime tijd voorzitter van de Helderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij weet dat ondernemers, zeker in de sector, het nu ontzettend moeilijk hebben. Je kunt wachten op de faillissementen, daar is hij van overtuigd.

Daarom vindt hij het op z’n minst onhandig om nu een plan te lanceren voor zo’n honderd hotelkamers en meer restaurants op Willemsoord.

,,Ondernemers hebben het nu extreem zwaar en hebben hulp nodig. Er is wat financiële ondersteuning van de rijksoverheid, Den Helder kan financieel niet veel voor ondernemers doen. Dat begrijpen wij. Maar de gemeenteraad kan er wel voor zorgen dat het niet nóg zwaarder wordt.”

2024

Petter: ,,Onderzoekers verwachten dat de horeca in 2024 weer op een ’normaal’ niveau zal zitten. Den Helder loopt altijd een jaar of twee achter op zulke ontwikkelingen. Dan moet je dus niet met nieuwe bedrijven komen op het moment dat het weer een beetje aantrekt. Gun de ondernemers, die het nu zo ontzettend moeilijk hebben, rust.’’

De hotelier zat erbij toen Zeestad het plan De Kleine Werf aan de plaatselijke afdeling van KHN presenteerde. Petter werd niet vrolijk van het rapport. ,,Niet alleen vanwege de vele onjuiste conclusies en ongefundeerde aannames over de huidige situatie en de mogelijkheden in de toekomst, maar ook vanwege het schrijnende tekort aan realiteitszin en inzicht in het Helderse. Ondanks de ontzettend moeilijke coronatijd hebben wij 1.7 miljoen euro – voor eigen rekening en eigen risico – gestoken in de grondige renovatie van ons hotel.’’

Zuur

,,Dan is het zuur en symptomatisch dat in het rapport van Zeestad wordt gesuggereerd dat wij een driesterrenhotel hebben terwijl we al veertig jaar een viersterrenhotel zijn. En dat alleen hotelgasten gebruik mogen maken van onze wellnessfaciliteiten terwijl die faciliteiten ook al veertig jaar voor iedereen toegankelijk zijn.”

Tim Petter: ,,Dan vraag ik me werkelijk af wat er nog meer niet klopt aan dat rapport. En ik ga er van uit dat de objectieve leden van de gemeenteraad dit zich ook zullen afvragen.’’

Regio 4-5: Juist in tijden van crisis: investeren in betere jaren