brug

Brugwachtershuisje ingepakt in folie

Het historische pandje aan het Ankerpark.

ARCHIEFFOTO PETER VAN AALST

MAATREGEL Om op korte termijn verder verval tegen te gaan

Om het brugwachtershuisje aan het Ankerpark in Den Helder te beschermen tegen verder verval, wordt het eerst ’ingepakt’ in een folie.

Casper Duin

DEN HELDEROp de lange termijn moet de bestemming van het historische gebouw vooral de bedrijvigheid in de haven niet in de weg staan. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het brugwachtershuisje is de laatste jaren sterk in verval geraakt.

Om die reden heeft het college met economisch eigenaar Port of Den Helder (PoDH) afspraken voor zowel de korte als lange termijn gemaakt over het conserveren en behouden van het gebouw. Zo zal het object op korte termijn in opdracht van PoDH worden ’ingepakt’ in een folie, waarmee het huisje beschermd zal zijn tegen verder verval. Dit is voor een periode van minimaal twee jaar.

Voorafgaand daaraan vindt een asbestinventarisatie plaats en zal waar nodig, een asbestsanering worden uitgevoerd. Aanbouwtjes van later datum waaraan geen historische waarde wordt toegekend, zullen – als dat uit veiligheidsoverwegingen nodig blijkt – worden gesloopt. ’De betreffende materialen zullen dan worden opgeslagen, zodat eventuele heropbouw op een later moment alsnog overwogen kan worden.

Als gevolg van deze eventuele sloopwerkzaamheden zal met name de achtergevel gestut (moeten) worden alvorens het huisje in te pakken’, zo meldt het college.

Met deze aanpak wint het college tijd om in het kader van het Maritiem Cluster de visie op het havengebied verder uit te werken. ’Gedurende deze periode zal ook nagedacht worden over de toekomstige bestemming waarbij wij nu reeds willen melden dat van het toekomstige gebruik geen belemmerende werking uit mag gaan op de ontwikkeling van bedrijvigheid van de haven. Het object is per slot van rekening gelegen in het economische hart van onze regio dat zich ook als zodanig – zonder al te veel belemmeringen- moet kunnen blijven door ontwikkelen. Een passende havenfunctie zal derhalve worden gezocht binnen de kaders van de Maritiem Cluster-ontwikkeling’.

Eind jaren zestig

Sinds het verdwijnen van de Ankerparkbrug eind jaren zestig mist het brugwachtershuisje zijn oorspronkelijke functie. Een brugwachter voor het bedienen van de brug: die was niet meer nodig. Daarop raakte het huisje in verval. Ontbrekende dakpannen, kapotte ramen, houtwerk dat misschien al te slecht is voor een nieuwe lik verf, mos dat tegen de gevelstenen opgroeit: het brugwachtershuisje aan het Ankerpark verpaupert.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *