Screenshot 2021-02-28 145358

Brief erfgoedvereniging wordt mogelijk ingetrokken

STADHUIS Vicevoorzitter ondertekende brief, maar kent ’niet alle details van het plan’

De brief waarin erfgoedvereniging Heemschut de gemeente Den Helder vraagt om af te zien van een stadhuis op Willemsoord, wordt mogelijk ingetrokken. Vicevoorzitter Henk Dirkx van de Commissie Noord-Holland laat zijn besluit afhangen van informatie die Rogier Bruin van VVD Den Helder hem toestuurt.

Ik wilde graag weten waarom hij schreef wat hij heeft geschreven. Daarom heb ik hem gebeld

Delano Weltevreden

DEN HELDER Bond Heemschut, zoals de erfgoedvereniging wordt genoemd, bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan honderd jaar in voor het behoud van cultureel erfgoed.

De gewraakte brief is ondertekend door Henk Dirkx, vicevoorzitter van de Commissie Noord-Holland van Heemschut. ,,De kwestie is in de commissie ingebracht door Dirk Reitsma en de commissie steunt hem daarin. Als eerste aanspreekpunt voor Den Helder heeft hij de brief ook opgesteld. Natuurlijk weet ik wat in die brief staat en ik sta achter de inhoud. Maar ik ken niet alle details van het stadhuisplan. Mijn handtekening staat onder de brief, omdat ik tekenbevoegd ben.’’

Reitsma is niet alleen lid van de commissie. Hij is ook bestuurslid van de Helderse Stichting Behoud Cultureel Erfgoed. SBCE voert op allerlei fronten actie tegen het stadhuisplan. Die acties hebben tot nu toe geen effect gesorteerd.

In de door Reitsma opgestelde brief staan dezelfde argumenten die SBCE gebruikt: de voormalige rijkswerf is een rijksmonumentaal complex. Het stadhuisplan staat haaks op het bestemmingsplan. En als het stadhuis wordt gevestigd in de gebouwen 66 en 72 komen is het gedaan met de vele nautische werkzaamheden in die hoek van Willemsoord.

VVD en CDA zijn in hun wiek geschoten door wat Heemschut schrijft aan burgemeester en wethouders van Den Helder. Omdat er qua argumenten niets nieuws in staat en omdat de brief is opgesteld door Dirk Reitsma van SBCE, noemt VVD’er Rogier Bruin het ’oude wijn in nieuwe zakken’.

Onvoldoende

VVD’er Rogier vermoedde dat vicevoorzitter Dirkx van Commissie Noord-Holland onvoldoende geïnformeerd was over het project. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het plan.

Bruin: ,,De RCE is juist erg blij met dit plan. Met name omdat het monumentale gebouw 66 na jarenlange leegstand en verpaupering, eindelijk een nieuwe functie krijgt. Dat wist de heer Dirkx niet. De RCE vindt dit de beste manier om het gebouw duurzaam te behouden voor komende generaties. Ik wilde graag weten waarom hij schreef wat hij heeft geschreven. Daarom heb ik hem gebeld. Hij wist bijvoorbeeld niet dat die gebouwen al jaren leeg staan en verpauperd zijn.’’

De VVD vindt het jammer dat op deze manier ’voor de zoveelste keer wordt geprobeerd om de plannen voor het stadhuis op Willemsoord in een negatief daglicht te stellen’. Bruin heeft Dirkx meteen voorzien van informatie die volgens hem nodig is om een goed beeld te krijgen van het stadhuisplan. Dirkx heeft die informatie nog niet kunnen bestuderen, zegt hij. Hij sluit niet uit dat de brief aan het college na het bestuderen van die informatie wordt ingetrokken. ,,Dat kan de conclusie zijn.’’

Reitsma gelooft niet dat de brief wordt ingetrokken. Hij vindt het ’niet interessant’ dat de RCE het stadhuisplan steunt. ,,De RCE heeft mij verteld dat niet naar het bestemmingsplan wordt gekeken. En dat zouden zij juist wél moeten doen, want het stadhuisplan is helemaal in strijd met het bestemmingsplan.’’

Goedgekeurd

De gemeente wil het stadhuis vestigen in de gebouwen 66 en 72. Dat plan is in februari 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. De coalitie wil met het besluit een eind maken aan de jarenlange discussie over deze kwestie. Gemeentesecretaris Robert Reus hoopt dat de gemeenteraad nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het nieuwe stadhuis kan vergaderen.

Regio 4: VVD’ers over stadhuisplan: Slecht plan dat onze partij zetels gaat kosten

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *