Willemsoord-Gebouw-72-2

’Bezwaren stadhuis op tafel’

DEN HELDER Enkele weken geleden vertelde Paul Schaap al dat hij overwoog om ruim 130 ’oude’ bezwaren tegen het stadhuisplan opnieuw in stelling te brengen. Nu heeft hij burgemeester en wethouders gevraagd die bezwaren alsnog te behandelen.

Schaap, voorzitter van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE), is tegenstander van het plan voor een stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord. Hij verzet zich daar al bijna twee jaar tegen. Tot nu toe zonder resultaat.

,,In april 2019 heb ik namens SBCE een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een stadhuis te vestigen op Willemsoord’’, zegt Schaap. ,,Ook bijna 130 andere personen hebben toen ook een bezwaarschrift ingediend. Slechts enkele ervan, waaronder ons bezwaarschrift, werden vervolgens in behandeling genomen en kennelijk niet ontvankelijk verklaard. Het ging volgens de gemeente niet om een locatiebesluit, maar om een kredietverstrekking voor een scenario-onderzoek. Daar was geen bezwaar tegen mogelijk, werd gezegd.’’

De rechtbank heeft vorig najaar vastgesteld dat in februari 2019 wel degelijk een locatiebesluit is genomen. Een verzoek van Schaap en zo’n zestig medestanders aan de gemeente om een locatiebesluit te nemen, is afgewezen. Een meerderheid van de raad stelt dat er al een locatiebesluit is genomen in februari . Als dat klopt, moeten alle bezwaren van april 2019 alsnog worden behandeld, vindt Paul Schaap.

SBCE vraagt het college ook om alle voorbereidende handelingen, voor een stadhuis op Willemsoord op te schorten tot er een uitspraak ligt over de bezwaarschriften.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *