toeslagen beeld

Getroffenen ‘toeslagen’in beeld

DEN HELDERVan de veertien huishoudens die in Den Helder waren gedupeerd door de toeslagenaffaire zijn er inmiddels dertien in contact gekomen met de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Peter de Vrij noemt hun toestand schrijnend. ,,Ze waren in sommige gevallen echt tot armoede gebracht.’’

In Nederland zijn duizenden ouders getroffen door de kwestie rond de opvangtoeslag. De Belastingdienst compenseert hen met 30.000 euro, maar voor velen is dat niet voldoende. Voormalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen vroeg gemeentes om de getroffen ouders over de volle breedte hulp te bieden met de hersteloperatie. De opgelopen schade wordt momenteel geïnventariseerd.

Privacy

De Vrij kon in eerste instantie geen rechtstreekse hulp bieden, omdat de Belastingdienst de namen en adressen van de getroffen gezinnen uit privacy-overwegingen niet wilde geven. Den Helder stelde toen een apart telefoonnummer in waarop de slachtoffers van de toeslagenaffaire De Vrij konden benaderen. Daar werd massaal op gereageerd. Toen de Belastingdienst eind januari overstag ging en toch de privégegevens aan de gemeenten doorspeelde, hadden er al dertien van de veertien gereageerd.

,,Met de meesten heb ik zelf contact gehad en het zijn heftige verhalen’’, aldus De Vrij. ,,Veel gedupeerden hebben een verschrikkelijke periode achter de rug omdat ze in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen en dan ben je aangewezen op leefgeld. Dat levert ook psychische schade op.’’

De gemeente hoopt de komende weken ook nog in contact te komen met het laatste slachtoffer

wmo taxi

Eigen bijdrage Wmo-taxi goedgekeurd, evaluatie volgt

E-mail – Gerard van Essen – Outlook

DEN HELDERWie vanaf 1 maart met de Wmo-taxi reist, moet een eigen bijdrage van een euro per rit betalen.

PvdA: bijdrage Wmo-taxi naar draagkracht

Tegenstanders van de maatregel hebben maandagavond in de gemeenteraad tevergeefs geprobeerd de eigen bijdrage te schrappen. Van de 29 aanwezige raadsleden stemden twintig tegen het schrappen van de eigen bijdrage.

Omdat geen streep is gezet door de eigen bijdrage, stemden de negen voorstanders daarvan tegen de verordening waarin is opgenomen dat per rit een euro moet worden betaald. Vooral vanuit de oppositie bestaat weerstand tegen de eigen bijdrage.

Het zou onrechtvaardig zijn, tot onnodig veel werk voor ambtenaren leiden en kwetsbare mensen treffen.

Maar volgens wethouder Tjitske Biersteker maken ook inwoners met een goed gevulde portemonnee gebruik van de Wmo-taxi.

Het schrappen van de eigen bijdrage zou tot een begrotingstekort leiden, waarschuwde de wethouder. Zij denkt dat het controleren van de ritgegevens en het innen van de eigen bijdrage niet tot veel meer werk voor ambtenaren leidt.

Ook coalitiepartijen zaten met de eigen bijdrage in hun maag, erkenden zij.

Een motie van het CDA trok hen over de streep. CDA wil voor het zomerreces een evaluatie zien van de eigen bijdrage: wie gebruikt het, haken gebruikers af, wat zijn de kosten en baten.

Die evaluatie komt er, zegt de wethouder. PvdA vindt dat de Wmo-taxi voor minima gratis moet zijn. Wie meer te besteden heeft, moet volgens de sociaaldemocraten ook meer voor die ritten betalen.

129202475_729121877713728_7649043301161914687_n

tekort aan betaalbare senioren woningen

Wij blijven er op hameren. Er is een tekort aan betaalbare seniorenwoningen in onze gemeente. Ouderen kunnen hierdoor niet doorstromen en blijven in woningen zitten die juist geschikt zijn voor jonge gezinnen met kinderen.

Senioren Actief is de nieuwe partij voor senioren in Den Helder. ’In onze partij bepalen de leden grotendeels de koers’

Het logo van de nieuwe partij.
Fractievoorzitter Carla van Driesten en partijvoorzitter Gerard van Essen van Senioren Actief.© Mediahuis
Het logo van de nieuwe partij.
Fractievoorzitter Carla van Driesten en partijvoorzitter Gerard van Essen van Senioren Actief.© Mediahuis

1/2Delano Weltevreden03/08/2020 om 19:50DEN HELDER

De fractie van Seniorenpartij is ten grave gedragen. Voortaan heet de fractie Senioren Actief. ,,Wij willen gebruik maken van de kennis en kunde van senioren in Den Helder’’, zegt partijvoorzitter Gerard van Essen.

Van Essen is geen onbekende in ondernemend Den Helder. Hij is onder meer oprichter geweest van onderwijsinstituut HOI en voorzitter van basketbal-eredivisieclub Den Helder Seals. ,,Carla en ik kennen elkaar. Toen ik hoorde dat het niet goed ging binnen de Seniorenpartij, heb ik gevraagd of ik iets voor haar kon betekenen.

Vertrouwen

De fractie van Seniorenpartij is uit de coalitie gestapt en heeft het vertrouwen opgezegd in wethouder Remco Duijnker. Volgens de fractie was hij onzichtbaar en communiceerde hij slecht. Duijnker kon aanblijven, omdat hij wethouder werd namens Beter voor Den Helder. Hij is ook partijvoorzitter van de Seniorenpartij. Die partij doet in 2022 weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, kondigde Duijnker onangs aan.

Afstand

Los van het feit dat Duijnker geen afstand wil doen van de Seniorenpartij, zou het volgens Van Essen onbegonnen werk zijn om de partij weer op de rails te krijgen. ,,Ik heb de statuten bestudeerd. De partij moet vier bestuursleden hebben, maar heeft er maar twee. Van die twee was er maar één actief, die bepaalde dus alles. Ik heb daar moeite mee. Verder is gekozen voor een constructie zonder leden. In mijn ogen heeft een vereniging leden die grotendeels de koers bepalen.’’ Van Driesten en Van Essen besloten met een schone lei te beginnen en een nieuwe partij op te richten: Senioren Actief in Den Helder en Omstreken. De werknaam wordt Senioren Actief.

Heel anders

De nieuwe partij wil zich niet afzetten tegen de Seniorenpartij, maar gaat het heel anders aanpakken, zegt de kersverse voorzitter. ,,In Den Helder wonen meer dan 12.000 mensen die ouder zijn dan zestig jaar. Dat is een enorme hoeveelheid aan kennis, kunde en ervaring. Als je de kans ziet om die groep actief in te zetten, haal je een schat aan kennis en kunde binnen.’’

Programma

Carla van Driesten en Marinus Vermooten blijven het programma van de Seniorenpartij uitvoeren, zeggen de initiatiefnemers van de nieuwe partij. Van Essen: ,,Zij zijn gekozen op het programma van de Seniorenpartij. Daar moet je dus niet aan gaan sleutelen.’’

De partij is van plan mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, kondigen Van Driesten en Van Essen aan. Het secretariaat van Senioren Actief is te bereiken via rdmeyering@ziggo.nlTip de redactieReageer →