’Markt bepaalt of een hotel levensvatbaar is’

Hotel De Kleine Werf moet pal naast dok 2 op Willemsoord worden gebouwd.

FOTO GEORGE STOEKENBROEK❮❯

POLITIEK Verdeeldheid in coalitie en oppositie over plan

Heeft het plan voor een hotel en meer horecafaciliteiten op Willemsoord een toekomst? Binnen de coalitie én binnen de oppositie bestaat daar geen concensus over. ,,De markt bepaalt of een hotel wel of niet levensvatbaar is’’, zegt fractievoorziter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

Delano Weltevreden

DEN HELDER In de vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen bleek afgelopen maandag dat CDA en D66 zich zorgen maken om de consequenties die een hotel naast dok 2 heeft voor scheepswerk in dat dok.

Een rondgang langs alle fractievoorzitters leert dat het nog lang niet zeker is of de gemeenteraad dwars voor het plan gaat liggen. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA, coalitie): ,,Het is belangrijk om te kijken hoe we de postzegel invullen. Waarbij we accepteren dat we niet álles kunnen bewerkstelligen. De raad heeft zelf de opdracht gegeven deze ontwikkelingen mogelijk te maken, maar het is goed om alle opties nog eens te bekijken. Wat die opties zijn moeten we nog bezien. Zonder vooruit te lopen op wat het beste is, is het goed om die opties nog eens goed te bespreken.’’

Wat fractievoorzitter Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder, coalitie) betreft is het een uitgemaakte zaak: ,,Een hotel kan tussen de 50 en de 100 banen opleveren, dat ligt natuurlijk aan de grootte van dat hotel. We leven gelukkig niet in een communistische staat, dus gaat de markt er over of een hotel wel of niet levensvatbaar is. Wij zijn voor de vrije-marktwerking op dit gebied. In die werking worden ook de meeste banen gecreëerd in en voor onze stad. Zolang er geen gemeenschapsgelden in dat hotel worden gestoken is Beter voor Den Helder voorstander van de vrije-markt en dus voorstander van de vestiging van een hotel. Wij staan hierin lijnrecht tegenover de extreem-linkse partijen in de raad.’’

Zijspoor

Dat plan moet worden tegengehouden, vindt Carla van Driesten (Senioren Actief, oppositie): ,, Waar gaan wij nou voor: toerisme of werkgelegenheid? Er is in onze ogen al genoeg horeca. Wij vinden het heel erg dat niet is overlegd met de horeca. Wij hebben over deze kwestie vragen gesteld aan het college. Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden.’’

Stadspartij Den Helder (coalitie) heeft zich al veel eerder kritisch uitgelaten over de plannen voor meer horeca op Willemsoord, roept fractievoorzitter Harrie van Dongen in herinnering: ,,Het echte probleem op Willemsoord wordt niet het stadhuis, maar De Kleine Werf. Met de komst van een short stay hotel en nog meer horeca in deze hoek is het vragen om problemen. De verkeersdruk zal onacceptabel hoog worden. En niemand zit te wachten op meer horeca, want de spoeling wordt dan wel heel dun.’’

Stadhuis

De raad zal moeten kiezen tussen het stadhuis en De Kleine Werf, vindt Van Dongen: ,,Je kunt het niet allebei realiseren op Willemsoord. Het is onverantwoord en ondoordacht. Het stadhuis was wat ons betreft echt de limiet voor de verkeersdruk op Willemsoord. Wij zijn dan ook heel erg benieuwd op welke onderzoeken de heer Vreugdenhil (directeur Zeestad, red.) zich baseert.’’

Onderdeel van het plan is de verplaatsing van de pinas, het scheepswrak in een glazen gebouw. ,,Daar zijn wij absoluut tegen, want het brengt alleen maar onnodige kosten met zich mee. Het bevreemdt ons dat mensen zich daar nu pas zorgen over maken, want dit wordt het echte probleem voor Willemsoord. En het speelt al een hele tijd.’’

GroenLinks (oppositie) vindt ook dat het plan in de prullenbak mag: ,,Willemsoord moet zijn nautische uitstraling houden en we vinden een hotel geen goede toevoeging’’, zegt fractievoorzitter Marije Boessenkool. ,,Het lijkt erop dat er maar zoveel mogelijk wordt gebouwd op Willemsoord om geld te verdienen, dus dat de belangen van Zeestad en projectontwikkelaars groter zijn dan de belangen van de stad. Volgens GroenLinks zijn er voldoende overnachtingsmogelijkheden in Den Helder. En ook al is een hotel geen zogenaamd ’geluidsgevoelig object’, zijn we toch bang dat het de nautische werkgelegenheid in de weg gaat staan. Bovendien vragen we ons af hoe vaak één parkeerplaats toegewezen kan worden aan verschillende gebouwen en functies.’’

D66 (oppositie) is fel tegenstander van het plan, vertelt fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Zoveel horeca erbij en het hotel: dat kan niet in dat gebied! Er is de eerstkomende jaren sowieso geen ruimte in Den Helder voor een nieuw hotel. De naam De Kleine Werf is ook misleidend. Het poogt aan te sluiten bij de gekaapte naam Nautisch Kwartier, maar het heeft nautisch geen enkele waarde.’’

Binnen bestemmingsplan

,,Als het binnen het bestemmingsplan blijft en als er ondernemers voor zijn kan het ontwikkeld worden’’, zegt fractievoorzitter Pieter Blank van PvdA (coalitie). ,,Willemsoord ondergaat een grote verandering: van een industrieel werfgebied naar een open stadsdeel behorend tot de binnenstad van onze stad aan zee. Door al die veranderingen wordt onze stad steeds aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. En dat is weer goed voor de verbreding van onze werkgelegenheid. Meer dan noodzakelijk. We hebben nieuw werk nodig in onze stad. Als door meer bezoekers en toeristen meer hotelruimte nodig is, dan is dat op Willemsoord mogelijk. Zo is dat ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Maar dan moet er zich wel een marktpartij aanbieden. De gemeente of Willemsoord ontwikkelen zelf niet.’’

Scheepswerf Damen Schipyards Den Helder voert scheepswerk uit in dok 2, het hotel moet daar pal naast komen.

Blank is voorstander van het verplaatsen van die werfactiviteiten naar de Nieuwe Haven of Harssens. ,,Op grotere afstand van de bewoonde stad. Daarom is ook de marine daar. Maar dan moeten bedrijven mee durven te financieren. Er ligt dan een mooie toekomst voor ze klaar. Maar ik hoor hen er te weinig over. Pak die kans, zou ik zeggen. Anders springen wellicht anderen in dat gat. Op Willemsoord en langs de binnenhaven is er geen echte toekomst meer voor ze. En dok 2 kan dan door de museumhaven worden gebruikt voor kleinere activiteiten zoals bijvoorbeeld inspecties. Leuk voor bewoners, toeristen en hotelgasten om er van dichtbij van te genieten.’’

PVV (oppositie) zit op de lijn van Beter voor Den Helder, blijkt uit het verhaal van fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,De PVV is zeker voorstander van een viersterrenhotel op Willemsoord. Het past ook bijzonder goed in de verdere ontwikkeling van Den Helder en het toerisme. Wij zijn op dit gebied ook voor de vrije marktwerking: ondernemers vrij baan geven staat voorop. Er moeten echter geen aanzienlijke kosten komen waar de gemeente mogelijk voor opdraait. Belangrijk vinden wij ook dat een dergelijke onderneming aardig wat extra werkgelegenheid kan opleveren en dat kan Den Helder wel gebruiken. Zeker in de coronacrisis en erna is dat van het grootste belang.’’

Oppositiepartij Gemeentebelangen heeft een dubbel gevoel bij het plan De Kleine werf, zegt fractievoorzitter Nancy List: ,,Op de illustratie lijkt het een mooi plan. Maar Willemsoord is nou niet bepaald een enorm terrein te noemen. De plannen zoals de heer Vreugdenhil die presenteerde, zijn niet realistisch op Willemsoord. Het lijkt er op dat Willemsoord helemaal volgepropt wordt. En dan ook nog een stadshuis? Zoals bekend vindt GemeenteBelangen dat nog steeds een slecht plan.’’

Koesteren

Maar een hotel met 55 kamers en een short-stay-faciliteit vindt zij wel nodig in Den Helder. ,,Horecagelegenheden/restaurants zijn er ruim voldoende. Daarnaast moeten wij de horecaondernemers die wij nu in Den Helder hebben koesteren. Zij hebben het al zwaar te verduren in dit corona tijdperk. Er zijn in de gemeente andere plekken te vinden voor een hotel en een short stay accommodatie. Het aantrekken van toeristen is van groot belang. We hebben die faciliteiten nodig om toeristen in Den Helder te houden en meer werkgelegenheid te creëren. Maar niet op de oude rijkswerf. Die wordt al meer dan genoeg volgeplempt.’’

Behoorlijk Bestuur (oppositie) is ook tegen, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag: ,,Als dit doorgaat, kun je dok 2 opdoeken. Een hotel naast het dok betekent het eind van de nautische werkzaamheden. We hebben op Willemsoord al de camperplaatsen en een bed & breakfast. Hoeveel short stay wil je daar hebben? Hotels hebben we ook voldoende. Laten we er maar eerst voor zorgen dat die vol komen in plaats van dat we iets nieuws bedenken dat toeristen ergens anders weghaalt en naar Willemsoord trekt.’’

Nog meer horeca? ,,Geef de horeca die er is de kans om zich goed te bedruipen. Je hebt veel meer aan gezonde bedrijven dan aan een volgeplempt Willemsoord waar iedereen van dezelfde taart moet eten. Ik ga liever voor de kwaliteit van wat we hebben dan voor de kwantiteit. En nieuwe bedrijven leggen meer druk op de beschikbare parkeerplaatsen.’’

VVD (coalitie) is voorstander van het plan, zegt fractievoorzitter Petra Bais: ,,Al sinds 2016 wordt gesproken over een hotel op Willemsoord, dus wij begrijpen de ophef die er nu is niet zo goed. Als dat hotel er komt, moet dat uiteraard gebeuren op basis van marktconforme prijzen, zowel grondverkoop als verkoop of verhuur van het gebouw, want de gemeente moet natuurlijk geen oneerlijke concurrentie veroorzaken met andere hotelondernemers. Als het gaat om de vraag naar hotel en shortstay voorzieningen in onze gemeente, dan denken wij dat het goed is om verder te kijken dan alleen Willemsoord. De afweging van economisch en maatschappelijk belang zal hierin mede bepalend zijn.’’

ChristenUnie (coalitie) heeft nog geen standpunt bepaald, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar.

Ik heb het gevoel dat dok 2 op een zijspoor wordt gezet, een drama. Wij moeten de ondernemers voor drama behoeden

Acht verdiepingen

Het plan De Kleine Werf omvat een viersterrenhotel (55 kamers) en een appartementencomplex (40 kamers, beide naast dok 2). Drie nieuwe horecagelegenheden komen op de plek van de parkeerplaatsen tussen de gebouwen 51 en 62. Het hotel krijgt vergader- en congresfaciliteiten, een restaurant en wellnessvoorzieningen. Bovenop het appartementencomplex komt een skybar.

Niet het stadhuis, maar De Kleine Werf wordt het echte probleem op Willemsoord

’Drie restaurants extra op werf’

HORECA Een paar goede restaurants kan ’fastfoodstad’ Den Helder nog wel gebruiken

Drie restaurants moeten komen in de geplande nieuwbouw op Willemsoord. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van ontwikkelbedrijf Zeestad is uitgevoerd.

Den Helder kent volgens onderzoekers een opvallend laag aantal restaurants

Delano Weltevreden

DEN HELDER Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning. Het adviesbureau stelt dat Den Helder 25,5 horecavestigingen per 10.000 inwoners telt. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (24,0) en nagenoeg gelijk aan die van vergelijkbare gemeenten (24,9). De gemeenten waarmee Den Helder is vergelijken zijn Bergen op Zoom, Delfzijl, Enkhuizen, Harderwijk, Hoorn, Terneuzen en Vlissingen.

Fastfood

Den Helder kent volgens de onderzoekers een opvallend laag aantal restaurants (5,6 vestigingen per 10.000 inwoners). De fastfoodsector is juist oververtegenwoordigd.

Zeestad heeft voor het gebied op Willemsoord tussen de plint aan de Weststraat en de gebouwen 51 en 62 het plan De Kleine Werf ontwikkeld. Dat plan omvat een hotel (55 kamers) met restaurant, wellness-, vergader- en congresfaciliteiten en een appartementencomplex voor kort verblijf (40 kamers). Op de achtste verdiepingen van dat gebouw moet een zogenoemde skybar komen. Een ander onderdeel van het plan zijn drie nieuwe horecagelegenheden.

Voor De Kleine Werf gaan de deskundigen uit van drie nieuwe restaurants. Die toevoeging noemen zij ’gewenst’. In Den Helder kunnen er nog wat restaurants bij, vinden zij. Vergelijkbare gemeenten hebben gemiddeld 1,3 vestigingen per 10.000 inwoners meer.

Omgerekend naar het huidige inwonertal kan Den Helder nu volgens hen acht nieuwe vestigingen hebben. In vergelijking met het inwonertal in 2030 zouden dat er zeven kunnen zijn. Als een restaurant zo’n 213 vierkante meter telt, zou er nu een uitbreidingsruimte zijn van 1700 vierkante meter (bruto). In 2030 zou dat iets lager liggen: 1400 vierkante meter.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder is door Zeestad geïnformeerd over de plannen. Voorzitter Ron Ippen zegt dat zijn organisatie niet staat de juichen. Zijn bestuur vindt dat er juist geen nieuwe restaurants moeten worden toegevoegd aan het aanbod op Willemsoord. Als er nieuwe restaurants bij komen, zal dat ten koste gaan van de bedrijven die er al zijn, verwacht hij. Hij wordt er ook niet blij van dat tientallen parkeerplaatsen worden opgeofferd voor het plan De Kleine Werf. Ontwikkelbedrijf Zeestad gaat ervan uit dat het hotel, het appartementencomplex en de nieuwe horecagelegenheden er in 2025 staan. In de gemeenteraad zijn diverse fracties, oppositie én coalitie, tegen het plan.

Regio 2-3: ’Markt bepaalt op een hotel levensvatbaar is’

’Met ons is niks overlegd’

Een impressie van het plan De Kleine Werf op Willemsoord.

ILLUSTRATIE ZEESTAD

WILLEMSOORD Horeca kritisch over plan viersterrenhotel en meer horeca op oude werf

Met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder is absoluut geen overleg gepleegd over een viersterrenhotel en extra horecafaciliteiten op Willemsoord. Dat zegt voorzitter Ron Ippen. ,,We hebben een presentatie gehad, meer niet.’’

De hele ruimte voor horeca tot 2030 wordt in één keer bijna helemaal opgesnoept

Delano Weltevreden

DEN HELDERDirecteur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelbedrijf Zeestad heeft maandag in een vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen gezegd dat over het plan De Kleine Werf met alle betrokken partijen is overlegd. Hij verwees daarbij ook naar de Helderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Voorzitter Ron Ippen is daar niet blij mee. Meer dan een presentatie van de plannen heeft zijn organisatie niet gehad. ,,Bij overleg wordt naar elkaar geluisterd, worden standpunten uitgewisseld en is iedereen tevreden. Wij krijgen de indruk dat Ferdinand Vreugdenhil ons heeft genoemd om de indruk te wekken dat wij achter het plan staan en om zo de gemeenteraad voor zich te winnen.’’

KHN afdeling Den Helder is juist heel kritisch over het plan, zegt Ippen. Het omvat een hotel, een faciliteit voor kort verblijf (short stay) en aparte horecafaciliteiten. Het plan heeft grote gevolgen voor Willemsoord en de rest van Den Helder, vertelt Ippen.

Middenplein

Ippen: ,,De parkeergelegenheid in het middenplein vervalt. Uit het onderzoek naar de behoefte aan deze faciliteiten blijkt dat er tot 2030 zo’n 1800 tot 1900 vierkante meter ruimte is in heel Den Helder. Die wordt met dit plan in één keer bijna helemaal opgesnoept. Want dat hotel heeft een restaurant en de short stay-gelegenheid krijgt een skybar.’’

De Helderse afdeling vindt dat de extra horecagelegenheden niet met restaurants gevuld moeten worden. Die zijn er op Willemsoord al genoeg, vindt Ippen.

Voor een goed evenwicht zou er, zeker na het verdwijnen van Club 7 in gebouw 51, natte horeca bij moeten, stelt hij.

Het verdwijnen van de parkeergelegenheid op het middenplein (tussen Gebouw 51, Dok 2 en de bedrijven in de plint langs de Weststraat) zal op termijn slecht uitpakken voor de horecagelegenheden in de plint, verwacht de horecavoorman: ,,Gasten moeten straks dus bij het stadhuis parkeren.’’ Het toevoegen van meer horeca op het terrein betekent volgens zijn organisatie automatisch dat elk bedrijf een kleiner deel van de te verdelen taart krijgt. ,,Hoe meer je toevoegt, hoe minder bedrijven kunnen omzetten. En als je minder omzet kun je ook minder investeren.’’

Binnenstad

Het plan is bovendien slecht voor de binnenstad, vindt KHN afdeling Den Helder. ,,Er is voor tientallen miljoenen euro’s gestoken in het opknappen van de binnenstad. De gedachte daarachter was dat we er voor moesten zorgen dat bezoekers langer in de binnenstad blijven. Maar nu wordt de aantrekkingskracht van Willemsoord vergroot.’’

Zijn organisatie is ervan overtuigd dat er in Den Helder geen markt is voor een viersterrenhotel. ,,Het Beatrixhotel is een driesterrenhotel. Dat is het maximale voor Den Helder.’’ Zolang er sprake is van een marktconforme huurprijs en eerlijke concurrentie gaat zijn bestuur echter niet dwars voor dat plan liggen.

De raadscommissie bestuur en middelen vergadert op woensdag 28 april verder over de rapportages van de zogenoemde verbonden partijen: Den Helder Airport, Port of Den Helder, Zeestad en Stichting Erfgoed Den Helder (voorheen Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder).

’Wacht met stadhuis’

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe Helderse bevolking loopt een groot financieel risico als de bouw van het stadhuis wordt vergund voordat alle bezwaarprocedures zijn afgerond. Dat zegt Paul Schaap, voorzitter van erfgoedvereniging SBCE en fel tegenstander van het stadhuisplan.

SBCE: Zeestad moet procedure bezwaren voorrang geven

De aanbestedingsprocedure is in volle gang. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelbedrijf Zeestad verwacht dat een van de vijf geselecteerde bouwbedrijven in juli de opdracht krijgt om het stadhuis te bouwen.

Advocaat Peter Tennekes (van Diepen Van der Kroeft Advocaten), specialist in bouw- en aanbestedingsrecht, zegt dat de gemeenteraad alleen met het betalen van een fikse schadevergoeding onder zo’n contract uit kan.

Paul Schaap: ,,Het is immoreel als Zeestad al op korte termijn met een aannemer in zee gaat. Het lijkt wel alsof er zo snel mogelijk onomkeerbare besluiten moeten worden genomen, met alle gevolgen van dien.”

,,Er kan wat ons betreft pas een contract ondertekend worden met een aannemer als alle bezwaarprocedures tegen de omgevingsvergunning netjes zijn afgewerkt. En dat gaat nog wel even duren. Wij zijn namelijk van plan om dit tot aan de Raad van State aan te vechten.’’

Als Zeestad toch eerder een contract met een bouwer tekent, neigt dat volgens Schaap ’naar kwade opzet’. ,,Het is natuurlijk mogelijk dat een nieuw college het stadhuisplan volgend jaar toch afblaast. Er volgt dan ongetwijfeld een schadeclaim die in de miljoenen euro’s zal lopen. Onze stichting gaat onderzoeken of zo’n schadeclaim kan worden verhaald op de 21 raadsleden van de coalitie, die in februari 2019 voor de stadhuisplannen op Willemsoord hebben gestemd. Het kan niet zo zijn dat de Helderse bevolking hier voor moet opdraaien.’’

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn raadsleden niet hoofdelijk aansprakelijk voor democratisch genomen besluiten.

’Overlast door kamerverhuur moet aangepakt’

Delano Weltevreden

Burgemeester en wethouders werken aan een zogeheten parapluplan waarin onder meer regels komen te staan voor kamerverhuur. Ook inwoners die een bed & breakfast willen openen, wordt met het parapluplan houvast geboden.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur wijst er op dat kamerverhuur in sommige wijken en buurten zorgt voor overlast. Dat baart buurtbewoners zorgen. Zij weten vaak niet welke rechten en plichten huurders en verhuurders hebben.

Een kamerverhuurconvenant kan volgens BB zorgen voor beter contact tussen huurders, verhuurders en buurtbewoners. Daarin kan onder meer worden vastgelegd hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld overlast, onderhoud van de panden en de veiligheid in de buurt.

De buurt moet weten wat in dat convenant staat. Zo’n convenant kan volgens BB bijdragen aan een beter leefklimaat. In Lelystad werkt het goed, weet fractievoorzitter Hamerslag.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 mei dient Behoorlijk Bestuur een motie in. Als die door de gemeenteraad wordt aangenomen, moet het college een kamerverhuurconvenant opstellen waarin allerlei afspraken staan. Wanneer de raad dat convenant heeft goedgekeurd moet de gemeente kamerverhuurders vragen het document te ondertekenen.

DEN HELDERHuisduinen, Julianadorp en Den Helder moeten een kamerverhuurconvenant krijgen waarin afspraken staan over bijvoorbeeld onderhoud, overlast en verloedering. Behoorlijk Bestuur vraagt de gemeenteraad om dit idee te steunen.

Afblazen stadhuis? Dat wordt prijzig voor gemeente

Delano Weltevreden

DEN HELDERIn juli krijgt een van de vijf geïnteresseerde bouwers de opdracht om twee panden op Willemsoord om te bouwen tot stadhuis. De bouw moet in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen. In maart volgend jaar kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. Kan die het plan alsnog afblazen? In theorie wel, in Den Helder en zeker in dit dossier weet je het immers nooit. Maar wel tegen een prijs…

’Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk’

Tegenstanders van het stadhuisplan roeren zich vooral op Facebook. Burgemeester en wethouders willen de aangevraagde omgevingsvergunning verlenen. Op Facebook roepen tegenstanders de inwoners van Den Helder op om daar massaal bezwaar tegen aan te tekenen. Sommigen wekken de indruk dat het plan door een nieuwe gemeenteraad kan worden tegengehouden. Hoe realistisch is dat?

Advocaat Peter Tennekes (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) is onder andere gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht. Hij zegt dat stopzetten van het plan aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente kan hebben.

Tennekes: ,,Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk. In dat geval moet een schadevergoeding worden betaald aan de aannemer. Die heeft een opdracht gekregen en zal daar investeringen voor hebben gedaan. Hij heeft capaciteit beschikbaar gehouden, schakelt onderaannemers in en koopt materialen in bij leveranciers.”

De advocaat vervolgt: ,,Een nieuw college kan na een jaar zeggen: we blazen het af. Maar dat laat onverlet dat er een overeenkomst ligt die nagekomen moet worden. De aannemer zegt dan terecht: ’als u van het contract af wilt, gaan we afrekenen’. Dan volgt dus een schadeclaim.’’

Zo’n claim kan flink in de papieren lopen, legt de advocaat uit: ,,Volgens de formule die daarvoor doorgaans in het bouwrecht wordt gehanteerd, heeft de aannemer recht op de totale bouwsom minus besparingen plus kosten in verband met de tussentijdse beëindiging. Als hij bijvoorbeeld zonder kosten van een onderaannemer af kan, zijn dat besparingen. Die trek je in dat geval van de bouwsom af. Maar meestal is dat niet het geval en stellen de onderaannemers op hun beurt de hoofdaannemer aansprakelijk. Ook dat komt dan in principe voor rekening van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente de kosten betalen die de aannemer moet maken als gevolg van de tussentijdse beëindiging, zoals extra demobilisatiekosten. Dat zijn kosten om het werk te verlaten.’’

Een nieuw college kan natuurlijk ook besluiten om het bouwplan wezenlijk te wijzigen. ,,In dat geval dient er opnieuw te worden aanbesteed. Dan kan de schade nog groter worden. Het bestaande contract moet overeenkomstig de besproken formule worden afgekocht.”

Nieuwe aanbesteding

Peter Tennekes: ,,Dan moet er een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven, omdat het om een wezenlijk gewijzigde opdracht gaat. Dan mogen alle geïnteresseerde bouwbedrijven weer inschrijven op het gewijzigde plan. Zo’n aanbestedingsprocedure kost natuurlijk ook weer geld.’’

Hotel op Willemsoord baart raadsleden zorgen

Delano Weltevreden

DEN HELDERCDA en D66 maken zich zorgen om de toekomst van werkzaamheden in dok 2 op Willemsoord als naast het dok een viersterrenhotel en een overnachtingsmogelijkheid komen.

’Vele plannen maken het werken in dok 2 lastiger

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelmaatschappij Zeestad vertelde de raadscommissie bestuur en middelen maandagavond over het plan De Kleine Werf op Willemsoord. Op het terrein tussen de gebouwen 51 en 62 moeten behalve een hotel en short stay-faciliteit ook horecagelegenheden komen. Het gaat om kleinschalige horeca, bij elkaar zo’n zevenhonderd vierkante meter.

Henk Mosk (D66) denkt dat de vele plannen voor Willemsoord het werken in dok 2 steeds lastiger maken. ,,Dat dok heeft straks geen functie meer. Ik maak me grote zorgen.’’ Vreugdenhil zegt dat alle plannen voor Willemsoord binnen het bestemmingsplan passen. Hij raadt de raadsleden aan te kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. ,,Mijn ervaring op het gebied van stedelijke vernieuwing is dat er dan heel veel mogelijk is.’’ Een hotel is niet geluidsgevoelig, weet Vreugdenhil. Het kan daarom prima in de buurt van het dok worden gebouwd.

Voor Harmen Krul (CDA) is dat niet geruststellend. ,,Ik bewonder het optimisme van de heer Vreugdenhil. Maar toeristen gaan niet meer dan honderd euro per overnachting betalen om werkzaamheden in een dok als wekker te hebben. De vraag is: willen we toeristische ontwikkeling of willen we werkzaamheden in het dok in stand houden?’’ Het plan De Kleine Werf is al drie tot vier jaar in ontwikkeling en past binnen de opdracht van de raad aan Zeestad om van Willemsoord een aantrekkelijk stadsdeel te maken, vertelde Vreugdenhil.

,,Het is een heel doordacht plan. Met alle partijen is overleg gevoerd.’’ Een van de partijen waarmee is overlegd is Horeca Nederland afdeling Den Helder. Onderzoek heeft volgens de directeur van Zeestad uitgewezen dat er in Den Helder plek is voor een viersterrenhotel.

Haven dreigt opnieuw in financiële nood te komen

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe gemeenteraad moet waarschijnlijk opnieuw de buidel trekken om Port of Den Helder overeind te houden. Het havenbedrijf heeft eind dit jaar naar verwachting niet genoeg geld om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Ook de luchthaven blijkt een financieel zorgenkindje te zijn.

Bedrijf koerst af op verlies van bijna half miljoen euro

Uit de voorlopige jaarrekening 2020 blijkt dat PoDH waarschijnlijk 439.000 euro in de min eindigt. De directie was uitgegaan van 293.000 euro in zwarte cijfers. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid.

Als gevolg van de corona-crisis hebben minder schepen de Helderse haven aangedaan. Over het hele boekjaar was het aantal scheepsbewegingen 20 procent minder dan in 2019. Dat zorgde voor een lagere omzet in 2020. Ook bleven grondverkopen uit. Het havenbedrijf kon de kosten beheersen, maar kon een verlies niet voorkomen.

Zoeken

De raad van commissarissen van het havenbedrijf heeft de gemeente gemeld dat er eind dit jaar een liquiditeitsprobleem ontstaat. Als dat gebeurt kan niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan. Tegenvallers in de omvangrijke onderhoudsprojecten kunnen ook niet worden opgevangen. De gemeente en PoDH zoeken naar oplossingen.

Ook de luchthaven baart de gemeente zorgen. De gemeente is 100 procent eigenaar van Luchthaven Den Helder BV. Die gemeentelijke BV is voor 50 procent eigenaar van Den Helder Airport. De andere helft van DHA is in handen van CHC Helicopter.

De luchthaven heeft ook last van de coronacrisis. Daarnaast komt er door de lage gasprijs minder geld in het laatje. Het jaar 2020 is met een verlies van ruim 70.000 euro afgesloten. De jaren daarvoor boerde het luchthavenbedrijf juist goed. De verwachting is dat nog enkele jaren verlies zal worden geleden. Hoewel het bedrijf financieel wat vet op de botten heeft, wordt ’een bedenkelijke situatie’ voorzien voor de middellange termijn.

De afspraken die met aandeelhouder CHC Helicopter zijn gemaakt over het dekken van verliezen, pakken slecht uit voor de gemeente. Hoewel CHC de helft van de aandelen bezit, hoeft het bedrijf per jaar niet meer dan 148.000 euro bij te dragen om verliezen te dekken.

Aan het helikopterbedrijf is vorig jaar al voorgesteld om de helft van de verliezen te betalen. De directie van dat bedrijf heeft daar nog geen ja op gezegd. Willemsoord BV had verwacht 2020 af te sluiten met een positief resultaat van ruim 18.700 euro. Dat wordt waarschijnlijk meer dan 70.600 euro. Die meevaller is te danken aan de verkoop van twee niet-monumentale gebouwen.

Afspraken

Door die inkomsten zijn de huurachterstanden als gevolg van de coronacrisis gecompenseerd. De huurders lopen zo’n 200.000 euro achter. De directie van Willemsoord heeft met hen afspraken gemaakt over het inlopen van de achterstanden.

Maandag 19 april praat de raadscommissie bestuur en middelen over de zogenoemde verbonden partijen.

’Extra studie stadhuis nodig’

DEN HELDERVijf oppositiepartijen hebben de Helderse Rekenkamercommissie (RKC) gevraagd onderzoek te doen naar het effect van het stadhuisplan op de nautische werkgelegenheid op Willemsoord.

Dat zegt fractievoorzitter Henk Mosk van D66 namens de fracties van PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Senioren Actief.

De coalitie voelt niets voor zo’n onderzoek en stemde onlangs tegen een motie van de vijf oppositiefracties. De vijf vroegen in de motie om de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de overweging of het stadhuisplan door moest gaan of niet.

Volgens fractievoorzitter Harmen Krul van CDA heeft het onderzoek geen zin omdat alle belangrijke besluiten over het stadhuisplan al zijn genomen.

Of de Rekenkamercommissie ook gehoor geeft aan het verzoek van de oppositiefracties zal moeten blijken. Iedereen mag onderwerpen aandragen, ook burgers. De RKC bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht.

Daarbij spelen diverse criteria een rol. Zo moet een onderzoek informatie opleveren waar de raad nog niet over beschikt. Ook moet hetonderwerp actueel en van groot maatschappelijk belang zijn. Het onderwerp moet ook behapbaar zijn in termen van tijd en geld. Daarnaast moeten de onderzoeksresultaten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de gemeentelijke organisatie.

Onderwerpen moeten het persoonlijk belang overstijgen en goed gemotiveerd zijn. De onderzoeksvraag moet duidelijk zijn en helder maken welk belang met het onderzoek is gediend.

De vijf fracties overwegen ook om zelf onderzoek te laten doen. Zij zijn nog steeds in gesprek met onderzoeksbureau’s. Of zij opdracht geven tot een onderzoek hangt mede af van de kosten.

Henk Mosk zegt dat de oppositiefracties het onderzoek niet door het Helderse bedrijfsleven willen laten sponsoren, omdat ondernemers belang hebben bij de uitkomst.

Oppositie eist onderzoek effect werkgelegenheid

Den Helder moet eens stoppen met gemeenschapsgeld te steken in de juridische strijd tegen Rob Scholte

Waarom zijn voorheen kritische raadsleden, toen zij wethouder werden, op dezelfde voet als het vorige college doorgegaan met de geldverslindende juridische strijd tegen kunstenaar Rob Scholte? Burgemeester en wethouders moeten daarmee ophouden. Gemeenschapsgeld is niet bedoeld om de zakken van dure advocaten te vullen.

In 2008 werd bekend dat Rob Scholte in het leegstaande postkantoor ging zitten. Later maakte hij bekend dat hij het wilde kopen om er zijn Rob Scholte Museum in te vestigen.

Op een bepaald moment leek er overeenstemming tussen de advocaten te zijn bereikt. Een en ander moest alleen nog op papier worden gezet, kreeg de kunstenaar van zijn advocaat te horen. Lijsje Snijder, echtgenote van Scholte, zei dinsdag in de wandelgangen van het Amsterdamse gerechtshof dat zij en haar man van blijdschap naar Keulen zijn gereden. Het Helderse college ontkende echter dat er overeenstemming was bereikt.

De gemeente eist zo’n 550.000 euro van de kunstenaar. Dat geld heeft Scholte niet. Daarom wil de gemeente zijn kunstcollectie, die bij de ontruiming in 2018 in beslag was genomen, openbaar verkopen. Eerst stak de voorzieningenrechter daar enkele malen een stokje voor.

Toestemming

Uiteindelijk kreeg de gemeente in maart toestemming om te veilen. Dat zou op 21 april moeten gebeuren. Het gerechtshof vindt nu ook dat de veiling niet mag doorgaan.

Scholte wil de opslag van de kunstcollectie voor zijn rekening nemen. Dan is de gemeente van die kosten af. Hij wil ook genoeg tijd om zelf zijn kunstwerken te verkopen en zijn schulden af te betalen. Dinsdag neemt het college daar een besluit over.

Voordat het huidige college aantrad, zaten Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) en Tjitske Biersteker (ChristenUnie) in de oppositie. Zij waren beiden voorstander van het Rob Scholte Museum en spraken schande van hoe het toenmalige college de zaak aanpakte. Beiden zijn nu wethouder.

Belang van de gemeente

Wouters is nu verantwoordelijk voor het dossier Scholte. Zijn houding ten aanzien van de kwestie Scholte is vanaf zijn aantreden compleet veranderd. Samen met het college voert hij de ene na de andere rechtszaak tegen Scholte. Toen hem daarnaar werd gevraagd zei hij dat hij handelt in het belang van de gemeente. Dat is natuurlijk vreemd. Handelde hij destijds als fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur dan niet in het belang van de gemeente?

In 2017 bleek dat de gemeente al ruim 180.000 euro aan advocaatkosten had betaald in de strijd tegen Scholte. Fractievoorzitter Wouters toen: ,,Dit soort bedragen zijn onbegrijpelijk. Pure verspilling, als je bedenkt dat het initiatief bij de gemeente ligt en andere wegen zijn geblokkeerd als gevolg van persoonlijke emoties van bestuurders.’’

Wouters is nu wethouder namens Beter voor Den Helder. Die partij zat in 2017 ook in de oppositie. Toen bekend werd dat de gemeente al ruim 180.000 euro had uitgegeven aan de juridische strijd tegen Scholte zei fractievoorzitter Carlo Assorgia van ’Beter’: ,,Het is dramatisch! Voor dat bedrag kopen mensen in Den Helder een huis. Dit kun je voorkomen door veel eerder mediation toe te passen. Laat ze afkoelen en door een onafhankelijke partij bij elkaar brengen.’’

Openbaarmaking

Michiel Wouters had destijds zelf om openbaarmaking van de advocaatkosten gevraagd. Die kreeg hij van het toenmalige college. Behoorlijk Bestuur wordt nu geleid door Sylvia Hamerslag.

Zij wilde onlangs weten hoe hoog de advocaatkosten in de strijd tegen Scholte nu zijn. Wouters zegt dat hij die informatie niet openbaar kan maken. Het zou de positie van de gemeente kunnen schaden. We weten nog steeds niet hoeveel geld de gemeente inmiddels aan de juridische strijd heeft gespendeerd.

Vorig jaar vertelde de gemeente dat tot verkoop van de kunstcollectie zou worden overgegaan. Het was niet langer verantwoord om de firma Imming 10.000 euro gemeenschapsgeld per maand te betalen aan opslagkosten. Daarna zijn de rechtszaken in volle hevigheid doorgegaan. De stadsadvocaat wordt ook betaald van gemeenschapsgeld. Daar is geen rem op gezet. Maar de gemeenschap mag niet weten hoeveel geld naar de stadsadvocaat gaat.

Het gerechtshof geeft de gemeente nu de kans om een eind aan deze slepende kwestie te maken. Iets wat het Helderse college overigens zelf hadden kunnen verzinnen. Scholte is niet de makkelijkste man om zaken mee te doen. Dat moet de gemeente er niet van weerhouden om naar een alternatieve oplossing te zoeken.

Van voormalige kritische raadsleden mag worden verwacht dat zij als wethouder niet doorgaan met het vullen van de zakken van advocaten met gemeenschapsgeld. Daar is het niet voor bedoeld.

Delano Weltevreden