Afblazen stadhuis? Dat wordt prijzig voor gemeente

Delano Weltevreden

DEN HELDERIn juli krijgt een van de vijf geïnteresseerde bouwers de opdracht om twee panden op Willemsoord om te bouwen tot stadhuis. De bouw moet in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen. In maart volgend jaar kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. Kan die het plan alsnog afblazen? In theorie wel, in Den Helder en zeker in dit dossier weet je het immers nooit. Maar wel tegen een prijs…

’Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk’

Tegenstanders van het stadhuisplan roeren zich vooral op Facebook. Burgemeester en wethouders willen de aangevraagde omgevingsvergunning verlenen. Op Facebook roepen tegenstanders de inwoners van Den Helder op om daar massaal bezwaar tegen aan te tekenen. Sommigen wekken de indruk dat het plan door een nieuwe gemeenteraad kan worden tegengehouden. Hoe realistisch is dat?

Advocaat Peter Tennekes (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) is onder andere gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht. Hij zegt dat stopzetten van het plan aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente kan hebben.

Tennekes: ,,Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk. In dat geval moet een schadevergoeding worden betaald aan de aannemer. Die heeft een opdracht gekregen en zal daar investeringen voor hebben gedaan. Hij heeft capaciteit beschikbaar gehouden, schakelt onderaannemers in en koopt materialen in bij leveranciers.”

De advocaat vervolgt: ,,Een nieuw college kan na een jaar zeggen: we blazen het af. Maar dat laat onverlet dat er een overeenkomst ligt die nagekomen moet worden. De aannemer zegt dan terecht: ’als u van het contract af wilt, gaan we afrekenen’. Dan volgt dus een schadeclaim.’’

Zo’n claim kan flink in de papieren lopen, legt de advocaat uit: ,,Volgens de formule die daarvoor doorgaans in het bouwrecht wordt gehanteerd, heeft de aannemer recht op de totale bouwsom minus besparingen plus kosten in verband met de tussentijdse beëindiging. Als hij bijvoorbeeld zonder kosten van een onderaannemer af kan, zijn dat besparingen. Die trek je in dat geval van de bouwsom af. Maar meestal is dat niet het geval en stellen de onderaannemers op hun beurt de hoofdaannemer aansprakelijk. Ook dat komt dan in principe voor rekening van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente de kosten betalen die de aannemer moet maken als gevolg van de tussentijdse beëindiging, zoals extra demobilisatiekosten. Dat zijn kosten om het werk te verlaten.’’

Een nieuw college kan natuurlijk ook besluiten om het bouwplan wezenlijk te wijzigen. ,,In dat geval dient er opnieuw te worden aanbesteed. Dan kan de schade nog groter worden. Het bestaande contract moet overeenkomstig de besproken formule worden afgekocht.”

Nieuwe aanbesteding

Peter Tennekes: ,,Dan moet er een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven, omdat het om een wezenlijk gewijzigde opdracht gaat. Dan mogen alle geïnteresseerde bouwbedrijven weer inschrijven op het gewijzigde plan. Zo’n aanbestedingsprocedure kost natuurlijk ook weer geld.’’

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *